NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP (NHIỆM KỲ 2021-2026) - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH KHÁNH HÒA (02/4/1975 - 02/4/2021) VÀ 46 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2021) - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/03/1931 - 26/03/2021) - TOÀN ĐẢNG BỘ KHỐI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP - CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP - Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)- Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2021)- CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP! - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI  

Thông tin xây dựng Đảng
Những điểm mới và những nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng
Kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng các nhiệm kỳ qua và nhiệm kỳ Đại hội XII đã góp phần rất quan trọng để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa: Chú trọng công tác phát triển Đảng
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Mới nhất, trong đợt kết nạp đảng viên chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 91 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp 23 đảng viên mới.
Chỉ thị về công tác phát triển đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025
Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2021 - 2025 đạt và phấn đấu cao hơn nhiệm kỳ trước
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA: TIẾP TỤC CHỈ ĐẠO TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ CHỦ ĐỘNG CÔNG TÁC CHĂM LO TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021
TIẾP TỤC CHỈ ĐẠO TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ CHỦ ĐỘNG CÔNG TÁC CHĂM LO TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021
PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG
Ngày 27/11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ TOÀN QUỐC TỔNG KẾT CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020-2025
(Chinhphu.vn) - Ngày 19/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Khát vọng phát triển đất nước và đổi mới sáng tạo - Điểm nhấn của Đại hội Đảng lần thứ XIII
(TG) - Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Tạo bước chuyển căn bản nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiến bộ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo… Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; hoàn thiện và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới" [1]
Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới
(Theo Tạp chí Tuyên giáo) Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945 - 2020) và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng với tiêu đề "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới". TCTG trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết. Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới
KHÁNH HÒA: Đồng chí Lữ Thanh Hải giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Chiều ngày 27/8/2020, tại phòng họp Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, với sự tham dự của toàn thể Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đã diễn ra Hội nghị Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY KHÁNH HÒA, TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY KHÁNH HÒA, TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
(Chinhphu.vn) - Cổng TTĐT Chính phủ giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 14/5/2020. Ban Biên tập Tran thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan trân trọng đăng lại toàn văn
KẾ HOẠCH số 97-KH/ĐUK, ngày 16/3/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa về tổ chức thảo luận, góp ý, tổng hợp ý kiến góp ý các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -
KẾ HOẠCH số 97-KH/ĐUK, ngày 16/3/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa về tổ chức thảo luận, góp ý, tổng hợp ý kiến góp ý các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (KÈM DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 và MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN)
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.
Cuộc chiến phòng, chống tham nhũng và quyết tâm chính trị kiên định, kiên trì, kiên quyết của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta
Tham nhũng và phòng, chống tham nhũng luôn là đại sự sinh tử, thành bại Vấn đề tham nhũng và chống tham nhũng luôn là đại cuộc sinh tử, thành bại của muôn thời, của mọi quốc gia, dân tộc trên hoàn cầu, tự cổ chí kim.
Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp
Ngày 30-5-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, của Bộ Chính trị, về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để định hướng cho các cấp ủy đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có bài viết quan trọng “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Xin trân trọng giới thiệu bài viết của Đồng chí.
|<<    <   
[1]2345
   >    >>|

 

 

văn bản mới
Liên kết banner
 
Video Clip
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 654991