TÍCH CỰC CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG - Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019)-DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI
  08/06/2018 16:40        

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

  Sáng ngày 08/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Thanh Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quang cảnh Hội nghị

  Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, địa phương, đơn vị đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ trên nhiều mặt. Cấp ủy các cấp, các chi bộ đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 22-NQ/TW và Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; coi đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở được nâng cao. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, thành lập các chi bộ ở thôn, tổ dân phố và các đơn vị trực thuộc cơ sở được các cấp ủy, chi bộ được chú trọng và đạt một số kết quả tích cực. Tình trạng thôn, tổ dân phố, trường học "trắng" đảng viên từng bước được khắc phục; 100% xã, phường, thị trấn đã thành lập được đảng bộ cơ sở.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

   Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ tới; quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; chú trọng phát triển đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, dựa vào dân để xây dựng Đảng.

 

                                                                                                   Thái Bình - VPTU

 

Liên kết banner
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 392731