TÍCH CỰC CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG - Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019)-DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI
  12/06/2019 15:40        

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA: Hội nghị học tập về chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

     Thiết thực kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhằm phát huy ý thức trách nhiệm, tu dưỡng bản thân, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, công chức trẻ, để việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc tự giác, có ý thức của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên gắn với việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 12/6/2019, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 cho 120 cán bộ đoàn, đoàn viên là cán bộ chủ chốt thuộc Khối các cơ quan tỉnh.

     Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên đã được học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với 02 nội dung: “Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi” “Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm”. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đủ năng lực, phẩm chất, để hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

     Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Lương Kiên Định – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa báo cáo chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Đ/c Lương Kiên Định – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa báo cáo chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA

 

văn bản mới
Liên kết banner
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 322513