NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2022) - KỶ NIỆM 33 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA (06/6/1989 - 06/6/2022)- CHÀO MỪNG kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2022)- kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2022) và 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)- Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022)- KỶ NIỆM 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2022) - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM nGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2022) - TOÀN ĐẢNG BỘ KHỐI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP - CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP - CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP! - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI  

  07/08/2020 09:35        

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA QUA CÁC THỜI KỲ

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA QUA CÁC THỜI KỲ

Sau ngày 30/4/1975, cả nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng bước vào thời kỳ cách mạng mới. Tháng 7/1975, Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Khánh Hòa được thành lập. Chỉ 4 tháng sau đó Đảng bộ mang tên Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Phú Khánh khi có sự sáp nhập tỉnh và đến tháng 5/1978 thì có quyết định giải thể. Từ tháng 5/1983 đến tháng 3/1986 là giai đoạn hoạt động của 7 Đảng ủy Khối trực thuộc Tỉnh ủy. Từ tháng 3/1986 đến tháng 6/1989 là giai đoạn hoạt động của Đảng bộ Các Cơ quan tỉnh Phú Khánh.

Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Khánh Hòa từ ngày đầu mới hình thành đến hoạt động của các Đảng bộ Khối và Đảng bộ Các Cơ quan tỉnh trong giai đoạn từ tháng 7/1975 đến tháng 6/1989 đã góp phần rất lớn vào sự nghiệp xây dựng và giữ vững ổn định chính trị xã hội, thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, giải quyết đời sống của nhân dân và cán bộ, công nhân viên còn rất nhiều khó khăn gian khổ; góp phần rất quan trọng về lãnh đạo tư tưởng trong giai đoạn đất nước chưa ra khỏi khủng hoảng, qua các lần sáp nhập và chia tách tỉnh đến những năm đầu đi vào thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Ngày 06/6/1989, Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Khánh Hòa được thành lập, chính thức đi vào hoạt động sau khi tái lập tỉnh Khánh Hòa và đến ngày 7/10/2003 được đổi tên Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Khánh Hòa. Đến ngày 08/6/2010, Đảng bộ được đổi tên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa.

Tính từ năm 1989 đến cuối năm 2014, Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Khánh Hòa nay là Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa luôn là một Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh ngày càng vững chắc hơn, xứng đáng với vai trò một Đảng bộ có vị trí quan trọng trong Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa kể từ sau tái lập tỉnh đến nay.

Hoạt động của toàn Đảng bộ Khối trong thời kỳ đổi mới và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Ⅵ đến Nghị quyết Đại hội Ⅺ của Đảng - Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã góp phần tích cực và quan trọng vào những thành tựu to lớn của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa từ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ ⅩⅡ đến Nghị quyết Đại hội lần thứ ⅩⅥ Đảng bộ tỉnh, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển toàn diện, vững chắc, văn minh, hiện đại.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là một tổ chức đảng cấp trên cơ sở, trực thuộc Tỉnh ủy. Năm 1989, Đảng bộ có hơn 100 tổ chức cơ sở đảng gồm 3 loại hình: Cơ quan Hành chính - Đảng - Đoàn thể, Đơn vị Sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước cấp tỉnh, với hơn 2.000 đảng viên. Đến năm 1995, số cơ sở đảng trực thuộc giảm gần một nửa sau khi Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh được thành lập, nhưng chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ không giảm mà còn có những mặt đòi hỏi cao hơn về chất lượng. Cho đến tháng 6/2015, Đảng bộ Khối có 72 tổ chức cơ sở đảng gồm 6 loại hình cơ sở chính: Cơ quan; đơn vị Sự nghiệp; Cơ quan Báo chí; Hội quần chúng; trường học ngoài công lập; doanh nghiệp Nhà nước với 2.800 đảng viên.

Trong cả quá trình hình thành và phát triển, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tuy có hạn chế nhất định với đặc điểm: Không có tổ chức chính quyền nhà nước đồng cấp tương ứng như Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; không có chức năng lãnh đạo toàn diện, nhất là quyết định nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ; không lãnh đạo trực tiếp tổ chức công đoàn cùng cấp (khi có Công đoàn Viên chức tỉnh) ngoài lãnh đạo trực tiếp Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh, nhưng hoạt động của Đảng bộ Khối có đặc thù với nhiều mặt thuận lợi:

- Đảng bộ có tính chất tổng hợp nhiều đầu mối, tập trung nhiều cơ quan lãnh đạo, quản lý nhà nước cấp tỉnh, các cơ quan tổng hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các chủ trương của tỉnh, các sở ngành, đoàn thể của tỉnh và một số đơn vị thuộc hệ thống ngành Trung ương. Từ đó tầm quan trọng về vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong các cơ quan, đơn vị sở, ban ngành, đoàn thể được xác định rõ và phát huy tốt; các cấp ủy cơ sở và cán bộ, đảng viên trong phạm vi Đảng bộ sớm tiếp cận các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành của Trung ương.

- Đảng bộ tập hợp quản lý một đội ngũ đảng viên tương đối đông bao gồm những đảng viên giữ các chức vụ cao trong Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các sở ban ngành; đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có trình độ về chính trị, chuyên môn, trình độ hiểu biết về pháp luật, năng lực thực tiễn ngày càng nâng lên. Chính đội ngũ đảng viên và cán bộ công chức, viên chức trong Đảng bộ thể hiện tiềm lực, tiềm năng có tác động lan tỏa trong toàn bộ hoạt động của tỉnh.

- Hoạt động của Đảng ủy Khối có sự quan tâm và lãnh đạo trực tiếp thường xuyên của Tỉnh ủy, sự phối hợp hữu hiệu kịp thời của các ban xây dựng Đảng của tỉnh cùng sự tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy cơ sở, trong đó có lãnh đạo các sở ngành, đơn vị tạo hiệu quả rất tích cực của Đảng bộ.

Đảng bộ đã tiến hành sáu kỳ Đại hội chính thức và một Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ, một hội nghị đánh giá 2,5 năm thực hiện nhiệm kỳ. Từ một Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời được chỉ định (1989) đến các Ban Chấp hành Đảng bộ do Đại hội bầu với các nhiệm kỳ 1990 - 1991, 1992 - 1995, 1996 - 2000, 2001 - 2005, 2005 - 2010 và nhiệm kỳ 2010 - 2015, hoạt động của Đảng bộ luôn tập trung trên các nhiệm vụ về giáo dục chính trị tư tưởng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong Khối trên cơ sở nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, phương hướng nhiệm vụ và các chương trình kinh tế - xã hội lớn của tỉnh; công tác tổ chức, xây dựng cơ sở đảng; công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo đoàn thể, đáp ứng những yêu cầu chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Vai trò, vị trí của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh được trải nghiệm, minh chứng, khẳng định qua từng giai đoạn:

1- Giai đoạn từ tháng 6/1989 - 1990 với Đảng ủy Dân Chính Đảng lâm thời:

Sau khi tái lập tỉnh, Đảng bộ vừa giáo dục tư tưởng vừa nhanh chóng củng cố tổ chức cơ sở đảng, sắp xếp bộ máy và cán bộ, sớm ổn định công tác, sản xuất kinh doanh, đưa các cơ quan, đơn vị của tỉnh nhanh chóng đi vào hoạt động bình thường. Đảng bộ quan tâm xây dựng sự đoàn kết thống nhất ở cơ sở đảng, ngăn chặn tư tưởng cá nhân chủ nghĩa trong điều kiện vừa mới tách tỉnh. Đảng ủy Dân Chính Đảng lâm thời đã có nhiều cố gắng lãnh đạo quán triệt thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa Ⅵ), Đảng ủy đã tạo được mối quan hệ tốt với các bí thư ban cán sự và lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể hướng vào mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tập trung công tác ổn định tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức được tình hình nhiệm vụ, giữ vững lòng tin đối với Đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất; số đông cán bộ, đảng viên đã hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

2- Nhiệm kỳⅠ(1990 - 1991)

Bước vào nhiệm kỳⅠcủa Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh, trước tình hình kinh tế - xã hội trong nước chưa thoát khỏi khủng hoảng, tình hình của tỉnh Khánh Hòa chưa ổn định, cơ cấu kinh tế của tỉnh mới xác định bước đầu; sản xuất kinh doanh còn nhiều ách tắc, thu ngân sách còn thấp, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội diễn biến có lúc phức tạp, công tác xây dựng Đảng còn hạn chế. Nhiệm vụ trung tâm của Đảng bộ là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hướng vào triển khai 03 chương trình kinh tế lớn phù hợp với đặc điểm tình hình và đặc thù kinh tế, điều kiện thuận lợi của tỉnh; tập trung xây dựng các cơ sở đảng thực hiện có hiệu quả Quy chế 34-QC/TW, Quy chế 48-QC/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quy định 03-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tham gia công tác cán bộ, bằng mọi phương pháp tăng cường đấu tranh bảo vệ đoàn kết nội bộ, khắc phục biểu hiện tiêu cực ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, đến việc tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch nhiệm vụ, góp phần ổn định tổ chức Đảng và chính quyền theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, sở, ngành với tinh thần không ngừng đổi mới vươn lên trong công cuộc đổi mới của toàn Đảng, toàn dân.

Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh đã triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết 8A, Nghị quyết 8B của Ban Chấp hành Trung ương khóa Ⅵ; triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, đặc biệt là kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua công tác tư tưởng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được củng cố, nâng cao nhận thức lý luận chính trị; thể hiện sự nhất trí cao với các nghị quyết của Đảng, kiên định quan điểm, lập trường cách mạng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; chống tư tưởng đa nguyên, đa đảng, khắc phục và ổn địmh trước những tâm trạng băn khoăn, lo lắng thậm chí có sự dao động trước sự tan rã nhanh chóng của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa, sự bùng nổ chiến tranh Vùng Vịnh, giải pháp chính trị của Cam-pu-chia và tâm trạng lo lắng về đời sống, việc làm...

Từ 99 tổ chức cơ sở đảng tăng lên 106 tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh và các cấp ủy cơ sở đã có rất nhiều cố gắng trong tập trung xây dựng đảng bộ, chi bộ cơ sở, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị, nâng cao chất lượng đảng viên và đẩy mạnh công tác kiểm tra gắn với thực hiện cuộc vận động theo Chỉ thị 62-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định 240/QĐ-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về tăng cường đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị vững vàng trước tình hình diễn biến nhanh, sâu sắc và phức tạp, phát huy được vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao.

3- Nhiệm kỳⅡ(1992 - 1995)

Nhiệm kỳⅡ(1992 - 1995) của Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứⅡ(vòng 2 tháng 01/1992) và Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ (tháng 4/1994). Gần cuối nhiệm kỳ có tình hình biến động từ 105 tổ chức cơ sở đảng còn lại 61 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc sau khi chuyển giao cơ sở đảng cho Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh luôn đặt trọng tâm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ sở đảng, trên cơ sở triển khai quán triệt nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội và các chuyên đề Nghị quyết Đại hội Ⅶ của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ ⅩⅡ . Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, sở, ban ngành tạo bước chuyển biến trong công tác tổ chức cán bộ, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm phù hợp với cơ chế mới, phấn đấu tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng để hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; giáo dục ngăn chặn những tác động của mặt trái cơ chế kinh tế thị trường.

Từ khi thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (khóa Ⅶ) “Về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng”, Đảng bộ đã đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt của công tác xây dựng Đảng. Tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình để giải quyết vấn đề mất đoàn kết nội bộ ở một số tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ, trên cơ sở thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW của Ban Bí thư gắn với Nghị quyết 6-NQ/TU của Tỉnh ủy. Mặt khác, đã chú trọng đến chất lượng của các cấp ủy cơ sở; thông qua đại hội cơ sở đảng. Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh hướng dẫn triển khai các Quy định 49, 51, 54-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ theo từng loại hình cơ sở; tích cực chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng quy chế hoạt động trên tinh thần tăng cường mối quan hệ trách nhiệm, khắc phục những vướng mắc trong lề lối làm việc, phối hợp chặt chẽ hơn giữa cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Quan tâm chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể, tăng cường mối quan hệ với quần chúng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8B (khóa Ⅵ), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa Ⅶ) và Nghị quyết 25-NQ/TW của Bộ Chính trị Về công tác thanh niên.

Công tác quan trọng vào cuối nhiệm kỳ là việc ổn định Ban Chấp hành Đảng bộ, bộ máy cơ quan chuyên trách Đảng ủy và tổ chức cơ sở đảng khi thực hiện Nghị quyết số 1267-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, tích cực chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ Ⅲ.

4- Nhiệm kỳ Ⅲ (1996 - 2000)

Nhiệm kỳ Ⅲ của Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh gắn liền với sự nỗ lực phấn đấu chung của toàn tỉnh tạo chuyển biến mạnh mẽ quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong thời kỳ cả nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở ra nhiều triển vọng mới để đất nước và tỉnh nhà vững bước tiến vào thế kỷ ⅩⅩⅠ , vững vàng chủ động hội nhập quốc tế.

Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh và toàn Đảng bộ đã kịp thời triển khai quán triệt đầy đủ các nghị quyết quan trọng của Đảng. Từ kết quả tổ chức quán triệt Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa Ⅶ) vào cuối năm 1995 đến học tập nghiêm túc các chuyên đề Nghị quyết Đại hội Ⅷ của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ ⅩⅢ đã tạo cho đội ngũ đảng viên, cán bộ và trí thức trong toàn Đảng bộ thống nhất với đường lối, quan điểm chính trị của Đảng trong thời kỳ mới. Việc triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa Ⅷ về cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với việc xây dựng các chương trình hành động phù hợp với đặc thù của Đảng bộ và tình hình của các cơ sở đảng. Qua đó đã củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và của tỉnh nhà; đồng thời bày tỏ thái độ kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ Cương lĩnh, Nghị quyết của Đảng. Kết quả công tác chính trị tư tưởng trong Đảng bộ có nhiều chuyển biến tốt, không có vấn đề nổi cộm về thái độ chính trị hoặc biểu hiện chệch hướng, dao động trước khủng hoảng chính trị, kinh tế trên thế giới và khu vực; tỏ rõ thái độ phẫn nộ trước hành động của các thế lực hiếu chiến, đe dọa độc lập chủ quyền của các quốc gia dân tộc. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tập trung góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả dự án, chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh; khắc phục thiên tai.

Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh tiếp tục xác định trọng tâm công tác xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Đảng ủy xây dựng và ban hành quy định chấm điểm phân loại cơ sở đảng hàng năm, trong đó chú trọng tiêu chí đánh giá chất lượng cơ sở, trước hết là hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thường xuyên có kế hoạch kiểm tra toàn diện cơ sở đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc tham gia ý kiến đề bạt cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cán bộ trưởng, phó phòng, ban của các sở, ngành và đơn vị tương đương trên cơ sở chú trọng tiêu chuẩn bảo vệ chính trị nội bộ, phẩm chất đạo đức, năng lực và uy tín. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ thể hiện sự cố gắng và quan tâm hơn công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, có sự chuyển biến của các cấp ủy cơ sở tham gia công tác cán bộ và lãnh đạo tư tưởng, tạo sự nhất trí cao trong nội bộ.

Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị và hoạt động của các đoàn thể trong phạm vi Đảng bộ được tăng cường theo hướng củng cố cơ sở; triển khai học tập các chủ trương, chính sách, các Pháp lệnh Cán bộ công chức, Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng và thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở; hưởng ứng sôi nổi các cuộc vận động xã hội từ thiện; chú trọng động viên các phong trào thi đua, động viên tinh thần học tập và tự học tập nâng cao trình độ về mọi mặt của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phấn đấu xây dựng cơ quan văn hóa.

5- Nhiệm kỳ Ⅳ (2001-2005)

Hoạt động của Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh trong nhiệm kỳ Ⅳ có nhiều thuận lợi. Khởi đầu từ khí thế cả nước vững tin cùng sự phấn khởi bước vào thế kỷ mới với thế và lực mới, với những thành tựu to lớn toàn tỉnh đã đạt được trên các lĩnh vực, nhất là sự phát triển nhanh chóng về kinh tế - xã hội, làm thay đổi diện mạo, tầm vóc của tỉnh nhà.

Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, định hướng dư luận trong Đảng bộ được tăng cường thường xuyên, tích cực và hiệu quả hơn, trước tình hình nhiệm vụ trong nước, trong tỉnh và diễn biến tình hình quốc tế đầy biến động, phức tạp khó lường, có tác động mạnh đến nhận thức tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Toàn Đảng bộ nghiêm túc nghiên cứu học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Ⅸ của Đảng, Nghị quyết Đại hội ⅩⅣ của Đảng bộ tỉnh; nghiên cứu học tập các Nghị quyết 7, 8, 9 của Ban Chấp hành Trung ương và Thông báo Kết luận 94 của Ban Bí thư (khóa Ⅸ); nghiên cứu các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức học tập sâu rộng chuyên đề tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đảng ủy cùng các cấp ủy cơ sở thực sự chú trọng các hình thức tuyên truyền giáo dục truyền thống, đẩy mạnh hoạt động văn hóa nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các dịp Kỷ niệm Khánh Hòa 350 năm hình thành và phát triển, 15 năm Ngày tái lập tỉnh... mang lại hiệu quả tích cực trong Đảng bộ, động viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tiến công, chủ động, sáng tạo vượt những khó khăn thách thức, tạo khí thế hăng hái thi đua thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh, góp phần quảng bá về con người, tiềm năng của Khánh Hòa.

Công tác tư tưởng của toàn Đảng bộ tạo kết quả quan trọng giữ vững sự ổn định tư tưởng trước tình hình thế giới biến động nhanh chóng sau sự kiện khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ, chiến tranh ở Áp-ga-nít-xtan, I-rắc, các cuộc xung đột vũ trang, sự phát triển nguy hiểm của chủ nghĩa khủng bố quốc tế, sự lợi dụng chống khủng bố, xem thường luật pháp quốc tế đe dọa an ninh chủ quyền các quốc gia dân tộc, âm mưu “diễn biến hòa bình” gắn với can thiệp, gây bạo loạn lật đổ... Qua đó giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng. Quan tâm định hướng dư luận trước những vụ án hình sự, tham nhũng lớn trong nước, những vấn đề nổi cộm trong tỉnh; tuyên truyền về những thời cơ vận hội, những nguy cơ thách thức trong quá trình mở rộng quan hệ quốc tế, hội nhập mạnh mẽ trong khu vực và hội nhập quốc tế; tăng cường thường xuyên việc giáo dục, nhắc nhở rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức và kiểm tra có vị trí quan trọng nên có sự đầu tư chỉ đạo thỏa đáng, chặt chẽ và đồng bộ của Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh và các cấp ủy cơ sở. Từ tháng 10/2003, Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh được đổi tên thành Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh, hoạt động với chức năng và nhiệm vụ mới. Các đảng ủy, chi ủy cơ sở xây dựng quy chế hoạt động theo các Quy định 97, 98-QĐ/TW của Ban Bí thư thay thế cho Quy định 51 và 54-QĐ/TW trước đây. Quá trình thực hiện Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về đảng viên công tác giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú đã giúp đảng viên nắm được nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ địa phương, tình hình nhân dân nơi cư trú, giúp đảng viên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của dân, làm cơ sở để đảng viên có đóng góp thiết thực vào hoạt động của địa phương, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, khắc phục biểu hiện quan liêu, xa dân, thiếu trách nhiệm với những công việc của cộng đồng nơi cư trú. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối chấp hành nghiêm các quyết định của Ban Thưòng vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ theo Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đảng ủy Khối luôn xác định công tác củng cố xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, đề ra nghị quyết lãnh đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo khảo sát và mở hội nghị chuyên đề chỉ đạo khắc phục một số bộ phận ở các cơ sở đảng chưa có đảng viên theo chủ trương “xóa vùng trắng đảng viên”, triển khai thực hiện tốt công tác đổi thẻ đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 29-CT/TW của Ban Bí thư... Các cấp ủy ngày càng quan tâm hơn đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ ngay từ cơ sở, khắc phục dần những hạn chế, lúng túng so với trước đây. Kết quả việc rà soát chính trị nội bộ đã giúp cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét chặt chẽ về công tác kết nạp đảng viên mới và tham gia bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ.

Thông qua công tác kiểm tra, đã phát hiện và chỉ đạo chấn chỉnh những cơ sở đảng có vấn đề nổi cộm phát sinh ảnh hưởng không tốt đến đoàn kết nội bộ; có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành nguyên tắc sinh hoạt đảng, trong việc thực hiện nhiệm vụ; vi phạm về đạo đức, lối sống, về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Cùng với các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác đoàn thể luôn được Đảng ủy Khối quan tâm lãnh đạo; tập trung vào các nội dung: tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống và văn hóa, thường xuyên tổ chức các phong trào hành động cách mạng, nâng cao kiến thức về khoa học và công nghệ; phát động sôi nổi phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo; phong trào xã hội từ thiện và các hoạt động bề nổi, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của đoàn viên thanh niên và đoàn viên công đoàn.

6- Nhiệm kỳ V (2005-2010)

Bước vào giai đoạn hoạt động mới, Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh đã biểu thị quyết tâm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, bảo đảm hiệu quả lãnh đạo trên các mặt của công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối.

Công tác chính trị - tư tưởng luôn đặt lên hàng đầu, tiến hành thường xuyên, nhất là đáp ứng yêu cầu trọng tâm. Lãnh đạo việc nghiên cứu, học tập quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh. Qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hướng vào thực hiện 10 Chương trình kinh tế - xã hội lớn của tỉnh được xác định. Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 30 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 60 năm Ngày thành lập nước; 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 20 năm Ngày tái lập tỉnh; tuyên truyền sự kiện Việt Nam chính thức trở thành thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam được bầu vào cơ quan không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009... đã tạo sự phấn khởi, cổ vũ thi đua yêu nước. Công tác tư tưởng nâng cao ý thức đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” thủ đoạn tạo “tự diễn biến” của các thế lực thù địch, vững vàng trước tác động của diễn biến tình hình quốc tế đầy phức tạp, khó lường. Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc vận động sâu rộng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; góp phần tích cực đối với quyết tâm, biện pháp chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương và chế độ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, phục vụ nhân dân.

Tập trung lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, dồn trọng tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Nhất là triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; bám sát nội dung các Quy định 96, 97, 98, 165, 171 của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX, khóa X) về loại hình cơ sở đảng.

Phương thức lãnh đạo có sự chuyển biến đổi mới rõ rệt, năng động, sát thực tiễn hơn. Từ năm 2008, hàng năm, Đảng ủy Khối ban hành Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm. Trong chỉ đạo chủ động được nội dung hoạt động, khi có chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy thì cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch thực hiện thiết thực hơn. Điểm nhấn của công tác chỉ đạo là xây dựng và triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” nhằm nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư; xác định rõ việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cần tạo chuyển biến thật sự trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chủ động hướng dẫn triển khai công tác quy hoạch cấp ủy cơ sở gắn với quy hoạch cán bộ quản lý. Thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2006 - 2010, tạo hiệu quả kết nạp Đảng vượt cao so với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Khối đề ra và so cả chỉ tiêu phấn đấu nâng lên thông qua Hội nghị giữa nhiệm kỳ.

Công tác kiểm tra, giám sát thể hiện sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy cơ sở, đặc biệt từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, cùng với sự đổi mới trong chỉ đạo của Đảng ủy Khối; khắc phục dần sự lúng túng trong công tác giám sát, kiểm tra dấu hiệu sai phạm. Chương trình công tác kiểm tra, giám sát chú trọng vào những nội dung lớn về tổ chức thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về đẩy mạnh cải cách hành chính ...

Công tác lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể đi vào những phong trào, nội dung thiết thực hơn, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của Đoàn Khối, của công đoàn cơ sở. Sự gắn kết trách nhiệm xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh ngày càng chặt chẽ hơn.

7- Nhiệm kỳ VI (2010-2015)

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình, đặc điểm của các cơ quan, đơn vị trong Khối nhằm đạt được những kết quả nổi bật, thể hiện tinh thần đổi mới dân chủ, đoàn kết, trí tuệ xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ.

Công tác chính trị tư tưởng tiếp tục giữ vững sự ổn định tư tưởng trong toàn Đảng bộ Khối, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy được phát huy trong tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết của Đảng, trọng tâm nhất là quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh gắn sát tình hình nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ xây dựng Đảng. Công tác tuyên truyền tiến hành sâu rộng nhất là kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, quán triệt và thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013). Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng được đẩy mạnh, kịp thời trước thực trạng diễn biến tình hình phức tạp ở Biển Đông, trực tiếp nhất là hành động ngang ngược của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của nước ta, khơi dậy tinh thần yêu nước trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng trẻ, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đảng bộ Khối chú trọng lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn kết với nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Qua đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt. Năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng; ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, ngăn ngừa thoái hóa về tư tưởng chính trị; tinh thần trách nhiệm, ý thức vượt khó vươn lên thực thi nhiệm vụ được nâng cao.

Đảng bộ Khối tiếp tục góp phần quan trọng vào kết quả chung của Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, khắc phục khó khăn, phức tạp của tình hình kinh tế - xã hội trong nước do bị ảnh hưởng từ tình hình bất ổn của nền kinh tế thế giới, thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; tập trung thực hiện 4 Chương trình kinh tế - xã hội lớn của tỉnh; cơ bản thực hiện được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra; cụ thể hóa thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Cùng với tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” tạo chuyển biến rõ nét hơn, Đảng ủy Khối xây dựng, triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp Đảng trong sinh viên, học sinh” trong 7 trường cao đẳng, đại học, trung cấp chuyên nghiệp với khoảng 16.000 thanh niên (trong đó 11.000 là đoàn viên). Đây là các điểm nhấn trong chỉ đạo sát thực tế và đạt hiệu quả trong nhiệm kỳ đối với Đề án công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, học sinh, khắc phục vấn đề trước đây hầu như khoán trắng cho cấp ủy các trường đối với đông đảo sinh viên, học sinh. Từ mục đích của Đề án đã tạo chuyển biến về giáo dục nhận thức chính trị; nâng ý thức rèn luyện, phấn đấu của sinh viên, học sinh; tăng cường củng cố, hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; phát huy vai trò của Đoàn thanh niên, chi bộ các khoa, phòng trong việc giới thiệu, kèm cặp, giúp đỡ sinh viên được bồi dưỡng kết nạp Đảng. Qua đó, kết nạp đảng viên mới là sinh viên tăng gấp 5 lần so với trước khi thực hiện Đề án.

Đảng ủy Khối thường xuyên coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Tiến hành kiểm tra, giám sát hàng trăm lượt tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; xử lý nghiêm đảng viên, cán bộ sai phạm. Chú trọng lãnh đạo các đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động và củng cố tổ chức cơ sở vững mạnh, tổ chức phong trào có chủ đề, trọng tâm, thiết thực.

Đảng ủy Khối tiếp tục ghi dấu ấn rõ nét về đổi mới phương thức lãnh đạo từ ý tưởng đến xây dựng chủ trương chỉ đạo, đến triển khai tổ chức thực hiện; hướng chỉ đạo đến chi bộ đảng. Nhiệm kỳ 2010 - 2015, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI đều đạt và vượt. Nhiều tổ chức cơ sở đảng được Tỉnh ủy tặng cờ, bằng khen 5 năm trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; nhiều cơ quan, đơn vị được Chủ tịch nước tặng huân chương; nhận cờ, danh hiệu thi đua xuất sắc của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và của tỉnh. Với những thành tích đạt được, Đảng bộ Khối góp phần đắc lực vào thành tựu phát triển ổn định và toàn diện của tỉnh.

Tuy nhiên, trong thực tế qua các giai đoạn hoạt động, công tác xây dựng Đảng trên một số mặt còn hạn chế: Quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thường xuyên, cụ thể nhất là thực thi nhiệm vụ, công vụ ngày càng cao, nhiều tác động xã hội phức tạp; góp ý, phê bình còn nể nang; chưa có các giải pháp tốt để dự báo, nắm chắc, kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng nảy sinh từ cơ sở; việc đề cao trách nhiệm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát ở một số cơ sở chưa thường xuyên.

Vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số đơn vị, sở ngành trong Khối còn phải chú trọng đúng mức hơn nữa đến tham mưu, thực hiện giải pháp góp phần khắc phục mặt hạn chế tăng trưởng kinh tế chưa xứng với tiềm năng của tỉnh, chất lượng tăng trưởng về năng lực cạnh tranh quốc gia chưa cao. Việc xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, việc sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện nghị quyết, chủ trương cần phải đồng bộ, cụ thể hơn.

Năm 2010, theo Quy định của Ban Bí thư, Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh đổi tên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, trên thực tế Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vẫn còn những điểm chưa đồng nhất như ở một số tỉnh tổ chức Công đoàn Viên chức tỉnh, Đoàn Thanh niên Khối hoặc có Hội Cựu chiến binh do Đảng ủy Khối lãnh đạo và cán bộ các đoàn thể này thuộc biên chế của cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối. Một số nơi, Đảng bộ Khối bao gồm cả các cơ sở đảng doanh nghiệp của tỉnh.

Với quá trình hoạt động, quán triệt quan điểm của Đảng, Đảng bộ Khối luôn tập trung nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn liền bảo đảm vai trò tổ chức đảng lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong Khối. Thông qua lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và phát huy vai trò của các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở ngành tập trung cho công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngày càng khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Đảng bộ Khối.

Vai trò cùng với thành tích của Đảng bộ Khối đã được thể hiện rõ qua đánh giá trong nội dung phát biểu của đồng chí Bùi Mau, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Lễ kỷ niệm thành lập Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Khánh Hòa từ sau tái lập tỉnh:

“Trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, mặc dù phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức, song Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nhất trí, phát huy tinh thần tự lực tự cường, kiên trì phấn đấu để thúc đẩy toàn diện sự nghiệp đổi mới, đạt được một số thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, củng cố an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Nét nổi bật là nền kinh tế của tỉnh phát triển tương đối toàn diện và liên tục với nhịp độ tăng trưởng ở mức khá cao. Tổng sản phẩm xã hội (GDP) trên địa bàn tỉnh bình quân hàng năm (1989-2003) tăng 10,95%. Năm 2003 đạt 4,2 lần so với năm 1989 (năm 1989 GDP đạt 1.427 tỷ đồng, năm 2003 đạt 6.120 tỷ đồng). GDP bình quân đầu người năm 2003 đạt 545 USD, tăng gấp 4,3 lần so với năm 1991. Cơ cấu kinh tế của tỉnh từng bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ - du lịch. Đã hình thành được một số ngành, nghề mũi nhọn, tạo ra các mặt hàng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước: Nếu như năm 1989 tỉnh mới bắt đầu tự cân đối ngân sách và có phần đóng góp cho Trung ương thì đến năm 2000 Khánh Hòa đã gia nhập “Câu lạc bộ 1.000 tỷ đồng”; năm 2001 số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 1.300 tỷ, năm 2002 là 1.772 tỷ, năm 2003 đạt 2.300 tỷ, gấp 39,5 lần năm đầu tách tỉnh. Đặc biệt, tỉnh đã tập trung thực hiện một số chương trình kinh tế - xã hội lớn, trong đó có những chương trình đã và đang phát huy hiệu quả trong đời sống, góp phần tạo tiền đề cho bước phát triển của tỉnh nhà vào những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chính sách đối với người có công... cũng được tập trung đầu tư và có những tiến bộ vượt bậc. An ninh - quốc phòng được giữ vững. Công tác cải cách hành chính bước đầu có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và tạo ra những chuyển biến rõ rệt.

Trong những thành tựu đó, có sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Khánh Hòa - một Đảng bộ mà sự ra đời và trưởng thành, luôn gắn liền với tiến trình xây dựng, phát triển của tỉnh Khánh Hòa.”

Và kể từ đó, với hai nhiệm kỳ tiếp theo (2005-2010, 2010-2015) Đảng bộ Khối tiếp tục góp phần quan trọng vào sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của tỉnh nhà.

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Khánh Hòa đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh... trở thành động lực phát triển của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Khánh Hòa có quy mô GDP, GDP bình quân đầu người, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách trong tốp xếp hạng cao nhất trong cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Riêng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2014 đạt 15.268 tỷ đồng; trong đó thu nội địa đạt 8.418 tỷ đồng.

Phát huy mạnh mẽ các lợi thế, tiềm năng phát triển, Khánh Hòa là một trong những tỉnh có mức tăng trưởng khá và đóng góp lớn cho ngân sách Trung ương; thực hiện tốt chủ trương gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Đặc biệt, từ khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận 53-KL/TW và Tỉnh ủy có Nghị quyết về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã tạo động lực phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa thành đô thị trực thuộc Trung ương; là trung tâm kinh tế - du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và của cả nước; xây dựng, phát triển huyện đảo Trường Sa trở thành pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta.

7- Nhiệm kỳ VII (2015-2020)

Cuối nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối có 68 tổ chức cơ sở đảng (38 chi bộ cơ sở và 30 đảng bộ cơ sở), với trên 3.380 đảng viên; lãnh đạo Đoàn Khối với 3.110 đoàn viên và Hội Cựu chiến binh Khối với 211 hội viên. Khối các cơ quan tỉnh có trên 7.500 công chức, viên chức, nhân viên và hàng năm có trên 9.000 sinh viên, học sinh các cơ sở giáo dục, đào tạo. Đảng bộ Khối luôn được Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện; được các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy hướng dẫn, hỗ trợ tận tình. Đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực thực thi chức trách nhiệm vụ với tinh thần phấn khởi và tự tin trước những thành tựu về kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh những thuận lợi quan trọng, là những khó khăn không nhỏ do thiên tai, dịch bệnh, do công việc ngày càng nhiều, số lượng cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị lại giảm và không có cán bộ chuyên trách công tác Đảng, đòi hỏi Đảng bộ Khối trong công tác lãnh đạo phải nỗ lực phát huy thuận lợi, ra sức khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị toàn Khối phù hợp với loại hình, đặc điểm, tình hình từng tổ chức cơ sở đảng và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị với kết quả như sau:

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong Khối tập trung cho công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của cơ quan, đơn vị, ban, ngành. Nổi bật là việc tiếp tục cụ thể hóa Kết luận 53-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, việc đẩy mạnh thực hiện 4 chương trình kinh tế - xã hội và phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2015-2020; triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập bước đầu đem lại kết quả khả quan, đúng theo lộ trình của Trung ương và của tỉnh đã đề ra.

Tổ chức cơ sở đảng các ban tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng của tỉnh. Bảo đảm giữ vững an ninh tư tưởng; triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII, duy trì, phát triển liên tục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng vào hiệu quả thực chất, bền vững và trở thành nét văn hóa trong nhiều cơ quan, đơn vị. Theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, chương trình hành động của Tỉnh ủy; tổ chức tốt các hội nghị chuyên đề; kịp thời tham mưu ban hành nhiều văn bản thực hiện chỉ đạo của Trung ương trên các lĩnh vực công tác Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương. Cùng phối hợp tham gia các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Các cấp ủy đảng tăng cường chỉ đạo cơ quan, đơn vị: Thực hiện gắn kết nhiệm vụ chính trị với phát huy hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định, chính sách quản lý nhà nước; hoàn thiện quy chế làm việc; nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định, chính sách trên các lĩnh vực trọng điểm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giải quyết tốt các đơn thư tố cáo, khiếu kiện của Nhân dân, hạn chế sự bức xúc trong dư luận, không để phát sinh điểm nóng; quan tâm quyền lợi chính đáng của Nhân dân, của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên.

Thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và chủ động hội nhập quốc tế, để nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển; bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp có thể phát triển đa dạng về hình thức sở hữu, năng động, đủ sức cạnh tranh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng, các ngành kinh tế đều có sự phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Năm 2020, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt gấp 1,3 lần so với năm 2015. Nhiều đề án, dự án công trình trọng điểm được xây dựng, triển khai, tạo động lực phát triển cho tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành luôn quan tâm và tạo được sự gắn kết với quá trình nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học - công nghệ; với tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trên địa bàn tỉnh không xảy ra dịch bệnh lớn. Công tác truyền thông, phòng chống HIV/AIDS và phòng chống sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh Covid-19 đem lại hiệu quả rất cao; chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân không ngừng được cải thiện; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 90%. Các chính sách an sinh - phúc lợi xã hội được quan tâm đúng mức; chính sách đền ơn đáp nghĩa thực hiện đúng chế độ theo quy định; làm tốt công tác cứu trợ xã hội đột xuất. Di sản văn hóa được bảo tồn, nâng cấp, phát huy, khai thác hiệu quả.

Các tổ chức cơ sở đảng trực tiếp lãnh đạo cơ quan Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể thực hiện đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp quần chúng và chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên. Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh tham gia tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận, mở rộng dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố lòng tin của Nhân dân và mối quan hệ mật thiết của Đảng với Nhân dân. Hơn 100 hoạt động hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết, nhà Nhân ái, trị giá trên 100 tỷ đồng. Thực hiện hơn 930 cuộc giám sát, 250 cuộc phản biện xã hội, góp phần tăng tính khả thi của các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các hoạt động giám sát, vận động Nhân dân giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực, thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, qua đoàn viên, hội viên.

Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng được đặc biệt xem trọng, chỉ đạo - thực hiện thống nhất, thường xuyên, liên tục, kịp thời trong toàn Khối theo đúng định hướng, bám sát chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được cấp ủy các cấp chỉ đạo nghiêm túc đúng yêu cầu, tiến độ; số lượng được bảo đảm chất lượng được cải tiến và luôn gắn kết chặt chẽ với công tác tư tưởng cùng nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Việc tổ chức, kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 94 về sau là Ban Chỉ đạo 35 được thực hiện thường xuyên. Duy trì hoạt động báo cáo viên, cập nhật và kịp thời cung cấp các thông tin thời sự, chính thống, nâng cao chất lượng các lần tổ chức hội nghị báo cáo viên Đảng ủy Khối. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phổ biến, tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cấp ủy các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của Đảng, của dân tộc và của tỉnh. Các trang báo hình, báo in, báo điện tử, tạp chí cùng trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối và các cơ quan, đơn vị trong Khối đã phát huy tốt, không ngừng nâng cao nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, bảo đảm kịp thời, chính xác, tiết kiệm, hiệu quả. Nhiều nội dung tài liệu thông tin công tác tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức đấu tranh chống các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc được triển khai đến chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể.

Đảng ủy Khối bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho trên 600 cán bộ cấp ủy cơ sở; 21 lớp lý luận chính trị cho 2.670 đối tượng kết nạp Đảng và 06 lớp lý luận chính trị cho 967 đảng viên mới; thường xuyên quan tâm công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng và tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp Đảng trong sinh viên, học sinh. 100% đoàn viên của Đoàn Khối được bồi dưỡng 6 bài lý luận chính trị. Trên 1.500 đoàn viên ưu tú là học sinh, sinh viên được bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng. Phương pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ có nhiều đổi mới, luôn gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của nhiệm kỳ. Đảng bộ Khối và các tổ chức đảng, đoàn thể trong Khối đều có kế hoạch thực hiện toàn khóa; triển khai thực hiện chuyên đề hàng năm nghiêm túc, đúng kế hoạch, bảo đảm nội dung và tài liệu học tập; chú trọng việc học tập gắn liền với làm theo tấm gương của Bác trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, hội viên, đoàn viên về các nội dung: nêu cao tính trung thực và tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm; phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong việc nâng cao ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân và luôn gắn bó với Nhân dân; phát huy, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đạo đức, văn hóa cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng.

Chú trọng biểu dương những điển hình tiên tiến, xuất sắc từ phong trào thi đua yêu nước, người tốt việc tốt trong học tập và làm theo Bác. Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên đều đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những hành động cụ thể, gắn với nhiệm vụ được phân công. Trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, nhiều chi bộ đã đưa vào nội dung kể chuyện về tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để liên hệ, học tập và có hướng thực hành gắn với công tác xây dựng Đảng, với thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đảng bộ Khối và nhiều tổ chức cơ sở đảng đã có chuỗi hoạt động thiết thực, các hình thức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019).

Cấp ủy các cơ sở giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp quan tâm chỉ đạo đơn vị tổ chức nghiên cứu, giảng dạy chính khóa, sinh hoạt ngoại khóa về các nội dung, chủ đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên. Tại các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được truyền đạt - tiếp thu nghiêm túc.

Qua 5 năm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức và việc vận dụng thực hành của cấp ủy đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên trong Đảng bộ Khối có sự chuyển biến rõ nét; nhất là về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

Công tác xây dựng tổ chức đảng và công tác cán bộ có sự đổi mới, phát huy tính năng động, sáng tạo, lãnh đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời chủ trương, nghị quyết của cấp trên phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị.  

Đảng ủy Khối chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở quan tâm rà soát, kiện toàn mô hình tổ chức đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Kịp thời củng cố, bổ sung cấp ủy viên, gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện đúng quy trình, quy định và thời gian trong phê duyệt quy hoạch, bổ sung quy hoạch, củng cố, kiện toàn cấp ủy cơ sở; chuẩn y kết quả bầu ban thường vụ, chức danh bí thư, phó bí thư của các tổ chức cơ sở đảng.

Đảng bộ Khối tiến hành tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về "Nội dung sinh hoạt chi bộ" trong toàn Đảng bộ. Các chi bộ duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ hằng tháng, tỷ lệ đảng viên tham gia các kỳ sinh hoạt chi bộ tăng lên, trung bình đạt 95%; một số chi bộ đạt tỷ lệ 100% đảng viên tham gia sinh hoạt liên tục đầy đủ mỗi kỳ. Nhiều cấp ủy đã khai thác tốt nội dung Bản tin thông tin nội bộ; các loại tài liệu sách, báo, tạp chí của Đảng để thông tin đến đảng viên.

Chất lượng sinh hoạt chuyên đề cũng được nâng lên, có tính giáo dục tư tưởng chính trị cao. Hàng năm, hầu hết các chi bộ đều có sinh hoạt chuyên đề, trong đó số chi bộ tổ chức từ 4 lần/năm trở lên chiếm 20%. Nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ, về nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc; những vấn đề cán bộ, đảng viên đặc biệt quan tâm. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, kinh nghiệm và sự điều hành của cấp ủy viên, bí thư chi bộ được nâng lên rõ rệt.

Toàn Đảng bộ Khối quyết tâm triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, nhiều cơ quan, đơn vị sắp xếp tinh gọn bộ máy, giảm số lượng cấp phòng; nhiều đơn vị sự nghiệp, các trung tâm trực thuộc được sáp nhập, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm, tổ chức thi tuyển các chức danh trưởng phòng và tương đương. Quan tâm bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp và văn hóa công sở cho cán bộ cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, người làm công tác tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị.

Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng thành nội dung cụ thể, thống nhất và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Đối với các cơ sở đảng đánh giá chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở xuống được quan tâm giúp đỡ để sớm khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Trung bình trong 3 năm 2015, 2016, 2017 có 61% tổ chức cơ sở đảng xếp loại trong sạch vững mạnh, trong đó có 35% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; trong 2 năm 2018, 2019 có 20,6% đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 75% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bình quân hàng năm có 14,2% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 84,1% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 0,2% không hoàn thành nhiệm vụ. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xét, công nhận các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”, “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền và khen thưởng, tuyên dương kịp thời đối với các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích nổi bật trong Đảng bộ Khối. Xét và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng 69 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền; 09 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 13 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền. Nhiều cơ quan, đơn vị được tặng huân chương, tặng cờ, danh hiệu thi đua xuất sắc của Chủ tịch Nước, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và của tỉnh.

Đảng ủy Khối tăng cường công tác chỉ đạo, tạo nguồn và bồi dưỡng kết nạp Đảng, phân bổ tăng chỉ tiêu kết nạp đảng viên đến các cấp ủy cơ sở và tích cực đôn đốc, hướng dẫn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, quan tâm chỉ tiêu kết nạp quần chúng ưu tú là nữ, là người độ tuổi thanh niên. Chất lượng về trình độ đào tạo chuyên môn và lý luận chính trị của đảng viên mới được nâng cao so nhiệm kỳ trước.

Trong nhiệm kỳ kết nạp 929 đảng viên mới, vượt 9,3% so chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đề ra; vượt 1,3% so chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân bổ. Trong đó có 432 đảng viên mới độ tuổi thanh niên (vượt 12,8% so chỉ tiêu). Đặc biệt có 42 học sinh, sinh viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Công tác quản lý đảng viên, công chức, viên chức đi nước ngoài, đảng viên giữ mối liên hệ với địa phương nơi cư trú và việc chuyển sinh hoạt đảng trong toàn Đảng bộ Khối được thực hiện đúng quy định.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rất quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng nắm bắt tình hình chính trị hiện nay; các văn bản của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả, tuân thủ theo Quy định của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức trung ương.

Phối hợp cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thẩm tra, kết luận phục vụ công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên, trong lãnh đạo công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp phòng và tương đương; kịp thời tham gia ý kiến đối với đảng viên trong Khối là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; xem xét, kết luận công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 839 trường hợp. Việc bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ, Thường trực và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đúng quy trình, quy định. Lập hồ sơ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Xét, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng cho 138 đồng chí.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tiếp tục đổi mới theo hướng đi vào chiều sâu, nền nếp, đồng bộ, hiệu quả và chuyển biến rõ nét; có sự vận dụng, cụ thể hóa phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối; kịp thời quán triệt, phổ biến, triển khai nghiêm túc các văn bản quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng, về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đến từng đảng viên. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, kiện toàn bộ máy Ủy ban Kiểm tra 02 cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Các chỉ tiêu kế hoạch kiểm tra, giám sát đề ra đều được triển khai có kết quả.

Đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra, Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, các Quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề của cấp ủy, Quyết định thành lập Bộ phận tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát; phân công các đồng chí Đảng ủy viên thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng. Các Ban chuyên môn của Đảng ủy Khối triển khai thực hiện công tác giám sát phù hợp với chức năng của từng Ban.

Tổ chức thực hiện thống nhất quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với các ngành nội chính trong Khối và duy trì chế độ giao ban cấp ủy cơ sở (2 lần/năm) về công tác kiểm tra, giám sát để nắm tình hình, cho ý kiến chỉ đạo về các đề xuất, kiến nghị cho cơ sở đảng.

Cấp ủy 02 cấp giám sát chuyên đề đối với 173 lượt tổ chức đảng (tăng 157 lượt so với nhiệm kỳ trước) và 447 đảng viên (tăng 438 lượt so với nhiệm kỳ trước). Kiểm tra 443 lượt tổ chức đảng theo khoản 2 Điều 30, Điều lệ Đảng. Các cấp ủy cơ sở kiểm tra 1.606 lượt đảng viên. Kết quả kiểm tra ghi nhận: hầu hết cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và không vi phạm những điều đảng viên không được làm; những thiếu sót, khuyết điểm được nhắc nhở, chấn chỉnh và sửa chữa kịp thời; phát hiện 01 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 151 lượt tổ chức đảng. Các tổ chức đảng được kiểm tra cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra theo quy định Điều lệ Đảng. Tiếp nhận và xử lý 30/30 đơn kiến nghị, phản ánh, tố cáo đảng viên (giảm 37 đơn so với nhiệm kỳ trước); kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng viên của 07 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kỷ luật Khai trừ 01 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kỷ luật 03 đảng viên (giảm 08 đảng viên so với nhiệm kỳ trước); quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng 01 đảng viên. Các cấp ủy cơ sở thi hành kỷ luật 11 đảng viên (giảm 06 lượt so nhiệm kỳ trước). Việc thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Khối được thực hiện đúng quy định, đạt hiệu quả giáo dục, hạn chế thấp nhất khiếu nại kỷ luật.

Lãnh đạo đoàn thể, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở

Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và sâu sát đối với các đoàn thể, khuyến khích tổ chức đoàn thể hăng hái tham gia phong trào thi đua, biết chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên. Đảng ủy Khối kịp thời chỉ đạo các công tác trọng tâm, kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, ổn định vai trò Bí thư, Phó Bí thư chuyên trách Đoàn Khối, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối; lãnh đạo chặt chẽ Đại hội Đoàn Khối, Đại hội Hội Cựu Chiến binh Khối; chỉ đạo cấp ủy cơ sở lãnh đạo sát các kỳ đại hội đoàn, hội cơ sở, cùng với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể tiếp tục đổi mới về phương thức và nội dung, nâng cao số lượng, chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Đoàn Khối, Hội Cựu Chiến binh Khối chủ động khắc phục nhiều khó khăn, trong đó có khó khăn kinh phí hoạt động để tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ công tác Đoàn, công tác Hội.

Tổ chức đoàn thanh niên các cấp thường xuyên được củng cố. Đoàn Khối tập trung vào các hoạt động xung kích và tình nguyện lao động, sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, như: tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gia đình văn hóa, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; tích cực thực hiện cải cách hành chính, hội nhập quốc tế. Đoàn Khối triển khai nhiều hoạt động phong phú, có tính giáo dục, rèn luyện cho thanh thiếu niên, nhi đồng và có sức lan tỏa trong xã hội; tham gia đạt giải cao trong các kỳ hội thi báo cáo viên do Tỉnh đoàn tổ chức; tổ chức tốt Hội nghị trù bị Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của đoàn Khối các cơ quan tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đoàn Khối liên tục đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, được Trung ương Đoàn tặng cờ 03 năm liên tục vững mạnh xuất sắc toàn diện.

Hội Cựu chiến binh Khối cùng các tổ chức cơ sở hội và hội viên luôn xác định đoàn kết, thống nhất các thế hệ cựu chiến binh, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh và tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân; làm nòng cốt trong mọi hoạt động, trên cơ sở thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, nghị quyết của các cấp Hội và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; lập nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Hội Cựu Chiến binh Khối được Trung ương Hội tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Khối đã chỉ đạo công đoàn cùng cấp phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức tốt đại hội công đoàn theo nhiệm kỳ, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; làm nòng cốt trong phong trào thi đua, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, quy định, nội quy cơ quan, đơn vị; tập trung đổi mới nội dung hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả; chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức lối sống đoàn viên công đoàn; tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”, “nói không với tiêu cực”. Trung bình mỗi năm có 98,5% công đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị trong Khối xếp loại vững mạnh.

Xác định nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận là những nội dung quan trọng trong công tác của Đảng bộ Khối, vì vậy Đảng ủy Khối đã tổ chức tập huấn, đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn rất cụ thể, kịp thời đến các cấp ủy, chi bộ cơ sở; thường xuyên theo dõi, có kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện; phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác chỉ đạo của các cấp ủy, chi bộ cơ sở, có tác động tích cực đến việc góp phần phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và Nhân dân. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy Khối được thành lập và đi vào hoạt động bài bản, có trách nhiệm, đúng quy định và luôn chủ động, bước đầu đem lại hiệu quả rõ nét kể từ tháng 8/2018. Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của các cấp ủy, chi bộ từng bước hoàn thiện vai trò chỉ đạo thực hiện quyền dân chủ tại mỗi cơ quan, đơn vị, làm cơ sở phát huy dân chủ theo hệ thống ngành. Mỗi năm, bình quân có 85,3% số Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của các cấp ủy cơ sở xếp loại Tốt, 14,7% xếp loại Khá.

Cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng công tác dân vận, thể hiện qua việc chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chăm lo đời sống Nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết hồ sơ, giảm bớt phiền hà, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, nâng cao chỉ số hài lòng, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ cao, hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp. Việc giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp có tỷ lệ đúng hạn năm sau luôn cao hơn năm trước và đến tháng 6/2020 đạt trên 98%.  

công tác dân vận ở cơ quan, đơn vị. Vẫn còn chi bộ tổ chức sinh hoạt chi bộ và xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề đơn điệu, tác dụng giáo dục chính trị, tư tưởng không cao. Có cấp ủy và đồng chí bí thư cấp ủy giao cho đồng chí phụ trách đảng vụ thực hiện công tác Đảng, nhưng không theo dõi, kiểm tra.

                                                                                                             * * *

Xuyên suốt quá trình hoạt động thực tiễn, Đảng ủy Khối đã đúc kết được một số bài học kinh nghiệm, đó là:

1- Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng luôn đặt lên vị trí hàng đầu trong hoạt động của Đảng bộ Khối

Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng ngoài việc không ngừng giáo dục bồi dưỡng nâng cao trình độ về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối luôn coi trọng việc tổ chức nghiên cứu học tập đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Việc triển khai nghiên cứu học tập các Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng, các nghị quyết quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương, của Tỉnh ủy đến đảng viên, đồng thời quan tâm phổ biến cho đội ngũ công chức, viên chức nắm được quan điểm, chủ trương của Đảng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm củng cố nâng cao sự kiên định về đường lối, bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy trí tuệ vận dụng thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước; đồng thời nỗ lực giáo dục ngăn chặn sự thoái hóa về tư tưởng chính trị, chệch hướng xã hội chủ nghĩa từ đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan lãnh đạo, cơ quan chức năng quan trọng, các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh. Chỉ đạo công tác tư tưởng trong Đảng bộ gắn với tuyên truyền quán triệt thông suốt về các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh, về nhiệm vụ chính trị của từng sở, ngành, cơ quan, đơn vị. Công tác tư tưởng luôn gắn với yêu cầu coi trọng nắm bắt, giải quyết tư tưởng cụ thể phát sinh đi liền với phát huy dân chủ trong Đảng, Quy chế Dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Công tác giáo dục của Đảng bộ luôn nhắc nhở, nhấn mạnh vấn đề rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

2- Quá trình xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh trên cơ sở chú trọng xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh nhằm bảo đảm vai trò hạt nhân lãnh đạo, không vi phạm nguyên tắc và Điều lệ Đảng, nội bộ phải đoàn kết nhất trí, xây dựng được đội ngũ cán bộ kế cận tốt, được quần chúng tín nhiệm. Xây dựng chất lượng cán bộ, đảng viên thể hiện ở nâng cao tính Đảng, bản lĩnh chính trị trong thực thi nhiệm vụ, chăm lo bồi dưỡng trình độ cùng năng lực thực tiễn, giữ gìn phẩm chất đạo đức, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Xây dựng chất lượng đảng viên có sức tác động nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức ngoài Đảng, tạo nguồn tốt phát triển đảng viên, tạo hiệu quả cho công tác cán bộ của tỉnh, các sở, ngành. Đồng thời xác định tiếp tục thực hiện tốt quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, về đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ chặt chẽ với nơi cư trú; đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3- Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh luôn gắn liền với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là khâu then chốt

Đảng ủy Khối xác định công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn liền với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị là trọng tâm hàng đầu nhằm nâng cao vai trò vị trí quan trọng của Đảng bộ Khối.

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của cơ qua, đơn vị. Lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị là tiêu chí hàng đầu để đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng. Một tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh là phải hoàn thành nhiệm vụ chính trị với chất lượng và hiệu quả cao; không có cán bộ đảng viên phạm tham ô, tham nhũng hoặc vi phạm kỷ cương, kỷ luật.

Đảng ủy Khối yêu cầu các đơn vị sở ngành quan tâm thực hiện công tác dân vận chính quyền; cán bộ, đảng viên tham gia công tác, vận động quần chúng không chỉ hạn hẹp trong mỗi cơ quan, đơn vị mà còn mở rộng trách nhiệm làm công tác vận động quần chúng nhân dân thông qua vai trò nhiệm vụ công tác, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, góp phần vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách và biết khắc phục khuyết điểm, thiếu sót qua tham mưu, thực hiện chức trách nhiệm vụ.

4- Giữ gìn, phát huy sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ Khối, trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, trong cơ quan chuyên trách của Đảng ủy Khối trên cơ sở thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ

Sự đoàn kết thống nhất là vấn đề cơ bản và quan trọng. Đoàn kết thống nhất là một trong những ưu điểm nổi bật trong Đảng bộ Khối, nhất là đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ qua các nhiệm kỳ. Mỗi Ban Chấp hành trong từng nhiệm kỳ không nhất thiết nhiều về số lượng. Vấn đề căn bản được rút ra từ các nhiệm kỳ là bảo đảm tầm hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, bảo đảm giữ vững các nguyên tắc của Đảng và quy chế làm việc, thể hiện cao sự đoàn kết thống nhất và uy tín của một cấp ủy cấp trên của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Ngoài một số đồng chí trong cơ quan chuyên trách của Đảng ủy Khối, các đồng chí tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đều ở cương vị lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh, là trưởng, phó các sở ngành, đoàn thể của tỉnh. Một số đồng chí từng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, đã được đảm nhận những cương vị cao như: đồng chí Mai Trực, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thám, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Phạm Văn Chi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Đức Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Ngọc Hòa, Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Phùng Mỹ, Phạm Minh Chánh, Hoàng Văn Trường, Bùi Ráng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhiều đồng chí là Tỉnh ủy viên.

Với vị trí, vai trò quan trọng của Đảng ủy Khối, cơ quan chuyên trách của Đảng ủy Khối phải bảo đảm tốt yêu cầu nhiệm vụ phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo trong Đảng bộ Khối. Từ những ngày đầu, cơ quan chuyên trách chỉ có 4 đồng chí. Quá trình công tác tính từ năm 1989, số biên chế cán bộ trên 10 đồng chí, đến hiện nay có 16 đồng chí. Với cơ quan chuyên trách, đồng chí Huỳnh Thọ đảm nhận Bí thư Đảng ủy Khối qua 2 nhiệm kỳ; các đồng chí làm Bí thư gần trọn 2 nhiệm kỳ là đồng chí Trần Như On và đồng chí Nguyễn Phùng Mỹ. Đồng chí Ngô Nguyên Thắng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối qua 6 nhiệm kỳ (có 5 nhiệm kỳ trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối). Trong những đồng chí từ cơ quan Đảng ủy Khối chuyển đi, đồng chí Trần Văn On làm Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Phạm Minh Chánh làm Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Dũng làm Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Minh Châu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Phan Chỉnh làm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Bình làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và đồng chí Nguyễn Thị Liễu làm Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Cán bộ, chuyên viên ở các ban chuyên môn gồm: Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy Khối ngày càng được nâng cao về trình độ lý luận chính trị, trình độ đại học, qua bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao về kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng. Hoạt động của cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối đã tham mưu, phục vụ có hiệu quả cho Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, những chủ trương chỉ đạo và nhiệm vụ đột xuất do Tỉnh ủy giao. Cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối hoạt động có quy chế, quy định và kế hoạch công tác cụ thể, làm tốt nhiệm vụ triển khai chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với cơ sở đảng; làm tốt sự liên hệ phối hợp giữa Ban Thường vụ với các ban Đảng tỉnh, kể cả sự giao lưu học tập kinh nghiệm, tạo mối quan hệ tốt với Đảng ủy Khối của hầu hết tỉnh, thành phố trong cả nước. Cơ sở vật chất của cơ quan chuyên trách ngày càng bảo đảm điều kiện hoạt động tốt hơn.

Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối luôn giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh, Công đoàn cơ quan luôn được công nhận vững mạnh xuất sắc, cơ quan được công nhận vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền trong khối thi đua. Đảng ủy Khối vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng có sự đóng góp thành tích đáng kể của Chi bộ, của cán bộ, chuyên viên cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối.

5- Các cấp ủy từ Đảng ủy Khối đến cơ sở luôn đề cao trách nhiệm lãnh đạo các đoàn thể

Đảng ủy Khối trực tiếp lãnh đạo Đoàn Khối và chỉ đạo thông qua các cấp ủy cơ sở thường xuyên lãnh đạo trực tiếp công đoàn, đoàn thanh niên cơ sở gắn với tiêu chí xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Tổ chức công đoàn luôn luôn đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức phong trào thiết thực, nòng cốt thi đua phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho Đoàn hoạt động, nhất là củng cố tổ chức cơ sở đoàn, tăng cường giáo dục truyền thống cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, bồi dưỡng giới thiệu những nhân tố rèn luyện phấn đấu tích cực cho tổ chức Đảng. Các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối lần lượt chuyển sang cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối gồm: đồng chí Ngô Nguyên Thắng, Phan Chỉnh, Phan Văn Hồng. Đoàn Khối tiếp tục xây dựng hạt nhân từ trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối để có những cán bộ trưởng thành từ Đoàn Thanh niên.

Thời gian tới với thời kỳ mới phấn đấu cho sự phát triển bền vững của tỉnh nhà đòi hỏi Đảng bộ Khối phát huy tối đa những ưu thế, thuận lợi và nhiều kinh nghiệm thực tế đúc rút qua các nhiệm kỳ. Phát huy truyền thống của Đảng bộ Khối từ khi thành lập cho đến nay, Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy sẽ góp phần xứng đáng hơn cùng với Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nêu cao ý chí phấn đấu thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020, ra mắt tại Đại hội

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, ra mắt tại Đại hội

 

 

 

 

 

văn bản mới
Liên kết banner
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 1784594