Object reference not set to an instance of an object.

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2022)- kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2022) và 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)- Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022)- KỶ NIỆM 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2022) - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM nGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2022) - TOÀN ĐẢNG BỘ KHỐI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP - CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP - CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP! - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI  

  03/02/2018 18:00        

Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Trải qua chặng đường lịch sử 88 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách; với những mốc son chói lọi, bước ngoặt quan trọng, để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc, trong lòng dân, trong niềm tin yêu và hy vọng của mỗi người chúng ta đối với Đảng của mình; Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại. 

- Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; xoá bỏ chế độ thực dân nửa phong kiến và thân phận nô lệ, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, và nhân dân làm chủ đất nước.

- Thắng lợi của các cuộc kháng chiến trường kỳ chống xâm lược, đưa một dân tộc nhỏ bé vụt lớn diệu kỳ, đánh bại những đế quốc xâm lược sừng sỏ nhất; làm tròn nghĩa vụ quốc tế và giữ trọn độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia. Đưa cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Nhớ lại những thành công đó, chúng ta không thể quên được cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân và dân ta đã đồng loạt mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên khắp chiến trường miền Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, tạo ra bước ngoặt quyết định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, viết thêm trang sử hào hùng trong lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc ta.

Quán triệt sâu sắc và thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng và sự chỉ đạo của Khu ủy, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã động viên toàn quân, toàn dân quyết tâm đánh một số điểm then chốt lợi hại trong thị xã Nha Trang. Đúng 23 giờ 30 phút đêm giao thừa 29 Tết, quân và dân Khánh Hòa đã đồng loạt tiến công và nổi dậy đánh thẳng vào các mục tiêu đầu não của Mỹ - ngụy tại thị xã Nha Trang và các thị trấn trong toàn tỉnh với tinh thần chiến đấu cực kỳ anh dũng và mưu lược, giáng cho địch một đòn choáng váng, tiêu diệt một bộ phận lớn sinh lực và phương tiện chiến tranh của chúng, đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung của cả miền Nam. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã trở thành biểu tượng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng, khí phách kiên cường, sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; đánh dấu bước phát triển mới trong học thuyết và nghệ thuật quân sự Việt Nam về tổ chức và phát động một cuộc tiến công đồng loạt trên khắp chiến trường rộng lớn vào các sào huyệt của địch mà vẫn giữ được yếu tố bí mật, bất ngờ, buộc chúng phải rút quân về nước; chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc, chấp nhận đàm phán với ta tại Hội nghị Paris về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

50 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa và bài học của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vẫn còn vẹn nguyên giá trị: Đó là khát vọng về độc lập, tự do và hòa bình cho Tổ quốc, là niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, là tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong hoạch định đường lối và chỉ đạo chiến lược, là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả.

- Những thành công của 32 năm đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đổi mới chính trị, Đảng ta đã đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với những nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Trong đổi mới kinh tế, đã lãnh đạo xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước; hình thành chế độ đa sở hữu và mở cửa, hội nhập “đa dạng hóa, đa phương hóa” các quan hệ quốc tế. Đó là những nhận thức và tư duy hết sức đúng đắn, phù hợp quy luật vận động phát triển, quy luật khách quan, quy luật của thời đại gắn với thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Với những thắng lợi giành được trong 88 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vững bước trên con đường dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Con đường vinh quang đó chẳng những là niềm tự hào của toàn dân, toàn Đảng mà còn để lại những ấn tượng sâu sắc, những thiện cảm tốt đẹp trong đánh giá của đồng chí, bạn bè quốc tế, trong lương tâm, ký ức và trong lương tri, trái tim nhân loại.

Vinh quang này thuộc về nhân dân Việt Nam anh hùng, trong đó Đảng ta đã nêu cao vai trò lãnh đạo và làm người đày tớ trung thành của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết: “Công ơn Đảng thật là to. Lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”. “Đảng ta vĩ đại vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng không có lợi ích gì khác”. 88 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình bằng phẩm chất, đạo đức cách mạng, bằng bản lĩnh, trí tuệ, lý luận tiên phong. Đảng đã luôn nắm vững, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đề ra đường lối đúng đắn mang lại lợi ích cho nhân dân, cho dân tộc. Được nhân dân hết lòng tin yêu, giáo dưỡng, được lãnh tụ Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối dày công tổ chức rèn luyện, đặc biệt là nhờ đội ngũ đảng viên qua các thời kỳ đã không ngừng tu dưỡng, phấn đấu, quyết giữ vững danh hiệu cao quý: Đảng là đạo đức, là văn minh, là thống nhất độc lập, là hoà bình ấm no hạnh phúc cho mọi người dân.

Thừa hưởng và kế tục thành quả đó, các thế hệ hôm nay và mãi mãi mai sau ghi lòng, tạc dạ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, chiến sĩ cộng sản lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đã lãnh đạo nhân dân ta mở ra thời đại vẻ vang nhất trong lịch sử nước nhà - thời đại Hồ Chí Minh. Chúng ta biết ơn vô hạn các thế hệ cách mạng tiền bối, đồng bào, chiến sĩ, đồng chí đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, thống nhất, vì vinh quang của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc; chúng ta luôn vững lòng tin son sắc vào Đảng ta - một Đảng luôn giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, trung thành vô hạn với giai cấp và dân tộc, kiên định, vững vàng trước mọi thách thức hiểm nguy, sáng suốt lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, của đất nước ta tiến lên.

Tuy nhiên, Đảng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém. Như công tác lý luận chưa theo kịp với thực tiễn; đổi mới hệ thống chính trị chưa theo kịp với đổi mới kinh tế, quan hệ sản xuất mặc dù đã có tiến bộ nhưng vẫn chưa phù hợp với lực lượng sản xuất. Thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chúng ta cũng xác định còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá; làm giảm sút lòng tin của nhân dân với Đảng. Trong bối cảnh đó, các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta. Trong tình hình ấy, chúng ta càng cần phải tập trung làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng.

Tự hào về sự vĩ đại của Đảng ta trong chặng đường 88 năm qua, chúng ta cũng tự hào về Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã trải qua 88 năm hoạt động lãnh đạo cách mạng vô cùng phong phú. Cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc Khánh Hòa luôn một lòng đi theo Đảng, kề vai, sát cánh, chung tay, góp sức cùng Đảng bộ tỉnh nhà trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội. 88 năm xây dựng và trưởng thành, với 17 kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã luôn đấu tranh cách mạng kiên cường, lãnh đạo nhân dân tỉnh nhà viết tiếp những trang sử hào hùng cùng dân tộc. 

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng tầm trí tuệ, vững vàng trước mọi thử thách, kiên định niềm tin sắt đá vào lý tưởng của Đảng, phát huy sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đã lãnh đạo quân và dân thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng; khai thác tiềm năng, lợi thế cạnh tranh; đưa Tỉnh Khánh Hòa phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực và đã thu được kết quả rất đáng trân trọng. 

Tăng trưởng Kinh tế (GRDP) năm 2017 trên địa bàn đạt 7,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 15%; doanh thu du lịch tăng trên 30%, khách quốc tế tăng trưởng cao; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng trên 15%, thu ngân sách nhà nước đạt 20.264 tỷ đồng, đạt 117,4% dự toán. Đây là năm đầu tiên thu ngân sách chạm mốc 20.000 tỷ đồng... 

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm; an sinh, phúc lợi xã hội cơ bản được đảm bảo; quốc phòng an ninh được giữ vững, từng bước xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng - an ninh; Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị, được triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự đem lại hiệu quả, tạo được niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền các cấp trong tỉnh. 

Cùng với đó, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, triển khai đồng bộ và có hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và tạo điều kiện giúp người dân và doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống sau bão số 12.

Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, niềm tự hào, tin yêu của Nhân dân. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tỉnh nêu cao tính tiền phong gương mẫu, thường xuyên tự phê bình và phê bình, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, kiên quyết đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Một mùa xuân mới đang đến. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta tràn đầy tin tưởng đất nước sẽ phát triển nhanh và bền vững theo mục tiêu cao đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước, sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội nhất định thắng lợi.

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Theo Tuyengiaokhanhhoa.vn

 
Tên
Email *    
Tiêu đề
Nội dung
Mã code    

 

Ý kiến độc giả

 

 

Liên kết banner
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 1534397