CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/03/1931 - 26/03/2021) - TOÀN ĐẢNG BỘ KHỐI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP - CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP - Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)- Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2021)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2021) - CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP! - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI  

  24/12/2020 22:32        

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA: TIẾP TỤC CHỈ ĐẠO TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ CHỦ ĐỘNG CÔNG TÁC CHĂM LO TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA: TIẾP TỤC CHỈ ĐẠO TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ CHỦ ĐỘNG CÔNG TÁC CHĂM LO TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021

-------------

Trong năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã lan rộng, gây ra những hiểm họa to lớn trên thế giới, số người chết ở nhiều quốc gia tăng cao; tác động nghiêm trọng đến tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trên toàn cầu.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh luôn thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo cơ quan, đơn vị và vận động, động viên đảng viên, cán bộ, công chức chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh, cảnh giác, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm, nhất là trong cộng đồng.

Thời gian gần đây, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, bùng phát ở nhiều quốc gia, đặc biệt là những thông tin về biến thể mới của virut có tốc độ lây lan rất nhanh tại Anh. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Công văn số 128-CV/ĐUK, ngày 21/12/2020 về một số nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2021 nhằm chỉ đạo các cấp ủy cơ sở quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa với một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021:

1. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là về những thành tựu của đất nước, của tỉnh qua 35 năm đổi mới, 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011-2020); những đóng góp của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong các phong trào thi đua và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

2. Chủ động, tích cực và nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, bão lụt, giảm thiểu các thiệt hại khi có tình huống xảy ra.

3. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị sớm xây dựng và triển khai các hoạt động đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn, tiết kiệm; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, thực hiện tốt công tác chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; bảo đảm mọi gia đình, mọi người dân đều vui Tết - đón xuân. Tạo không khí thi đua sôi nổi đầu năm mới và chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

4. Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: ngoài những chỉ đạo theo công văn 128 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối cần tiếp tục quán triệt tinh thần Công văn số 95-CV/BTGTU, ngày 18/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đó là:

- Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa việc tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phòng chống Covid-19 nhất là các chi thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 3916- CV/TU, ngày 9/9/2020 của Thườmg trực Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 12773/UBND-KGVX, ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Công điện số 1699/CĐ-TTg, ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chông dịch bệnh Covid-19.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt thực hiện nghiêm túc yêu câu 5K: khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế; tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc, các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của ngành y tế, cơ quan chức năng, không được lơ là, chủ quan; đồng thời, tiếp tục thực hiện các biện pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trong tình hình mới.

- Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tuyên truyền sâu rộng vẻ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là thực hiện yêu cầu 5K; kịp thời cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không để lây lan trong khu vực cách ly, lây lan ra cộng đồng; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát những nơi có nguy cơ dễ xảy ra lây nhiễm như bệnh viện, siêu thị, chợ, phương tiện giao thông công cộng, trường học..

- Tuyên truyền việc tự giác chấp hành nghiêm việc dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết; trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nehiêm các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, nhắc nhở, xử lý theo quy định đối với các trường hợp đăng tải thông tin tiêu cực, thông tin sai sự thật chưa được kiểm chứng về tình hình dịch bệnh trên Internet, mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.

Với những chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là trước thông tin về việc tiến hành tiêm thử nghiệm vaccin phòng dịch trên người, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối tiếp tục tin tưởng: Việt Nam sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống Đại dịch Covid-19. Tạo bước phát triển mạnh mẽ cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...

XUÂN ĐỨC - ĐUKCCQT.

 

 

 

Liên kết banner
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 618534