Object reference not set to an instance of an object.
TÍCH CỰC CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG - Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019)-DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI
  19/04/2018 17:03        

Tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh đã đặc biệt quan tâm triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai tốt các nội dung Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 48-KH/TU, ngày 20/02/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật xây dựng khá đầy đủ, toàn diện, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Công tác tuyên truyền về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua hệ thống báo cáo viên các cấp, các hội nghị, hội thảo, hội thi, các buổi sinh hoạt hội, sinh hoạt thôn, tổ dân phố. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục với nhiều bài viết, phóng sự về hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, biểu dương và góp phần nhân rộng nhiều gương điển hình, phong trào tiêu biểu. Một số đơn vị, địa phương đã đưa các chỉ tiêu về trẻ em lồng ghép vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Công tác quản lý nhà nước, việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp được thực hiện tốt. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng các chương trình, quy chế phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Đội ngũ làm công tác trẻ em các cấp dần được kiện toàn từ tỉnh đến xã. Từ năm 2012 đến 2017, toàn tỉnh đã có 3.880 lượt cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp và cộng tác viên thôn, tổ dân phố, nhân viên nuôi dưỡng trẻ em của các cơ sở bảo trợ xã hội được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Nhờ sự quyết tâm và vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị trong triển khai công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em mà đến nay 100% xã, phường, thị trấn của tỉnh đã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi trên địa bàn tỉnh giảm giảm mạnh. Công tác tiêm chủng hàng năm cho trẻ em luôn đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 100% trẻ dưới 06 tuổi của tỉnh được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Hệ thống trường lớp của các cấp học, ngành học tiếp tục phát triển và quan tâm đầu tư. Toàn tỉnh hiện có 05 cơ sở bảo trợ xã hội công lập và 11 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập. Việc tư vấn, cung cấp kiến thức cho trẻ em biết cách tự bảo vệ mình, cung cấp kiến thức về bảo vệ trẻ em cho các bậc cha mẹ, người chăm sóc, nuôi dạy trẻ và cán bộ địa phương được tổ chức thường xuyên và hiệu quả.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh trong năm 2018, vừa qua UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2153/KH-UBND, trong đó xác định những mục tiêu cần đạt được trong thời gian tới đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Từng bước giảm khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống giữa các nhóm trẻ và giữa các vùng miền. Hạn chế tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, bị bạo lực, xâm hại. Tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em phát triển toàn diện cả về thể chất và tính thần.

Đồng thời, Kế hoạch cũng xác định một số mục tiêu cụ thể phải đạt được là: Tiếp tục duy trì 137 xã, phường, thị trấn của tỉnh đạt chuẩn phù hợp với trẻ em. Giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xuống dưới 1,6%; 97,5% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. Hạn chế tình trạng trẻ em bị tai nạn đuối nước, bị tai nạn giao thông, bị bạo lực, xâm hại tình dục. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 8,8%. Giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 01 tuổi xuống dưới 5%; giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 05 tuổi xuống dưới 5,5%. Duy trì mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi; phấn đấu 25% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 87,5% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non; tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học đạt 98%, bậc trung học cơ sở đạt 99%. Phấn đấu trong năm 2018, dạy bơi cho 8.400 học sinh tiểu học và 8.400 học sinh trung học cơ sở; tăng số xã, phường, thị trấn có điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em đạt chuẩn lên 40%.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải tiếp tục triển khai tốt Luật Trẻ em và các nhiệm vụ, giải pháp mà Chỉ thị 20-CT/TW, Kế hoạch 48-KH/TU đã đề ra. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, gia đình, cộng đồng, người dân trong bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đặc biệt, gia đình, cộng đồng và nhà trường phải phát huy tốt trách nhiệm tham gia thực hiện các quyền của trẻ em; tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho trẻ em chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và các hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuối. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trẻ em; vận động xã hội chung tay bảo vệ, ngăn ngừa, kịp thời, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Truyền thông rộng rãi tới người dân về Tổng đài điện thoại quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 và đường dây nóng 0258.3883.040 của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh để mọi trẻ em, cơ quan, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em; thúc đẩy sự quan tâm và thay đổi nhận thức, hành vi của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố các loại hình, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em như các trung tâm công tác xã hội, điểm tư vấn cộng đồng, trường học, các cơ sở trợ giúp trẻ em... Thường xuyên đào tạo, tập huấn cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở các cấp; hình thành đội ngũ cộng tác viên ở cơ sở đáp ứng với nhu cầu của công tác bảo vệ trẻ em. Tiếp tục thực hiện các mô hình phòng ngừa, quản lý, giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật tại cộng đồng; áp dụng quy trình điều tra, xét xử thân thiện với trẻ em vi phạm pháp luật theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đồng thời khuyến khích, khen thưởng những tập thể, cả nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thu hút các thành phần kinh tế, các tổ chức quốc tế cùng tham gia.

Xuân Thỏa - Văn phòng Tỉnh ủy

 
Tên
Email *    
Tiêu đề
Nội dung
Mã code    

 

Ý kiến độc giả

Liên kết banner
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 414428