CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP! - Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020)-DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI
THÔNG BÁO Số 210-TBKL/ĐUK, ngày 26 tháng 9 năm 2019 của BTV ĐUK tỉnh Khánh Hòa kết quả Hội nghị Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung và Tây Nguyên năm 2019
THÔNG BÁO Số 210-TBKL/ĐUK, ngày 26 tháng 9 năm 2019 của BTV ĐUK tỉnh Khánh Hòa kết quả Hội nghị Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung và Tây Nguyên năm 2019
BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC HỘI NGHỊ GIAO BAN ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN, ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN, NĂM 2019 CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA
BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC HỘI NGHỊ GIAO BAN ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN, ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN, NĂM 2019 CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA
BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI NGHỊ GIAO BAN ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN, ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN, NĂM 2019 CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA
BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI NGHỊ GIAO BAN ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN, ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN, NĂM 2019 CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA Công tác tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA Công tác tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa
ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP TỈNH PHÚ YÊN Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP TỈNH PHÚ YÊN Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH ĐĂK NÔNG Thực trạng và giải pháp chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH ĐĂK NÔNG Thực trạng và giải pháp chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐẮK LẮK Công tác tổ chức, cán bộ của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH ĐẮK LẮK Công tác tổ chức, cán bộ của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH GIA LAI Một số kinh nghiệm bước đầu trong công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH GIA LAI Một số kinh nghiệm bước đầu trong công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KON TUM Những vấn đề cần quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn thể của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Kon Tum
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KON TUM Những vấn đề cần quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn thể của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Kon Tum
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH Một số kinh nghiệm trong công tác tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH Một số kinh nghiệm trong công tác tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NGÃI Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ngãi lãnh đạo công tác cải cách hành chính trong Đảng bộ Khối
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NGÃI Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ngãi lãnh đạo công tác cải cách hành chính trong Đảng bộ Khối
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NAM Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NAM Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị qu
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW
ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG TRỊ Tình hình tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Cơ quan Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị sau khi hợp nhất
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG TRỊ Tình hình tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Cơ quan Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị sau khi hợp nhất
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG BÌNH Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG BÌNH Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH Những thuận lợi và khó khăn sau khi hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH Những thuận lợi và khó khăn sau khi hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH NGHỆ AN Một số kinh nghiệm trong việc xây dựng chương trình và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH NGHỆ AN Một số kinh nghiệm trong việc xây dựng chương trình và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH THANH HÓA Một số kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH THANH HÓA Một số kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
ĐỀ DẪN HỘI NGHỊ GIAO BAN ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN, ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN, NĂM 2019
ĐỀ DẪN HỘI NGHỊ GIAO BAN ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN, ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN, NĂM 2019

văn bản mới
Liên kết banner
 
Video Clip
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 479438