TÍCH CỰC CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG - Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019)-DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI
Ký hiệu Số 1053-CV/ĐUK
Ngày ban hành 08-07-2019
Ngày hết hiệu lực
Trích yếu Công văn số 1053-CV/ĐUK, ngày 08/07/2019 của BTV Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Khánh Hòa về yêu cầu "tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020" kèm Kế hoạch số 137 -KH/TU, ngày 24/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020" (có đề cương báo cáo file W)
Cơ quan ban hành Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh KH
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực xây dựng đảng
Tập tin đính kèm
Nội dung

ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*

Số 1053-CV/ĐUK

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 7 năm 2019

 

 

Kính gửi: Các đảng ủy, chi ủy, chi bộ cơ sở

-----

Thực hiện Kế hoạch số 137-KH/TU, ngày 24/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc "tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020", Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, chi bộ cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo tổng kết ngắn gọn, súc tích về một số nội dung sau:

1. Kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, trong đó có đánh giá việc phổ biến, quán triệt, ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, quan điểm, phương hướng và nhiệm vụ cải cách tư pháp nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW.

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, quan điểm, phương hướng và nhiệm vụ cải cách tư pháp.

3. Những chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp trong thời gian tới.

4. Kiến nghị những vấn đề về đổi mới, kiện toàn tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp giai đoạn 2021 - 2026 và đến năm 2030.

5. Các cấp ủy: Sở Tư pháp Khánh Hòa, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa quan tâm chỉ đạo cơ quan triển khai thực hiện Kế hoạch số 173-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (văn bản Kế hoạch kèm Đề cương và Phụ lục đã được gửi đến các cơ quan tư pháp).

Báo cáo của các cấp ủy, chi bộ cơ sở gửi đến Ban Thường vụ Đảng ủy Khối qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trước ngày 22/7/2019. (File văn bản Kế hoạch số 137-KH/TU, ngày 24/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về
Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa, tại mục Văn bản).

 

 

  Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối,

- Lưu BTG, Văn phòng Đảng ủy Khối.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

đã ký

 

 

 

Lương Kiên Định

 

 

Các văn bản khác

Liên kết banner
 
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 393455