TÍCH CỰC CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG - Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019)-DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI
Ký hiệu Số 1127-CV/ĐUK
Ngày ban hành 04-10-2019
Ngày hết hiệu lực
Trích yếu Công văn số 1127-CV/ĐUK, ngày 04/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa về việc hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ III do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức
Cơ quan ban hành Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh KH
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực xây dựng đảng
Tập tin đính kèm
Nội dung

   ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA                     ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN *

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 10  năm 2019

               Số 1127-CV/ĐUK

               Hưởng ứng Cuộc thi

 “Sáng kiến vì cộng đồng”lần thứ III

 

        Kính gửi: - Các đảng ủy, chi ủy, chi bộ cơ sở,

                        - Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối

                          và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh.

 

            

Thực hiện Công văn số 1829-CV/BTGTU, ngày 25/9/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ III do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, chi bộ cơ sở quan tâm thực hiện:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi, đồng thời khuyến khích, phát động, kêu gọi hưởng ứng Cuộc thi bằng hình thức phù hợp. Nhằm tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, dự án sáng tạo, để giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, xã hội và phát triển bền vững đất nước.

- Các quy định về đối tượng, nội dung, hình thức tham gia, tiêu chí đánh giá theo thể lệ tham dự Cuộc thi (đính kèm thể lệ tham dự Cuộc thi).

- Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên - thanh niên ở các cơ sở đoàn trực thuộc tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.

* Lưu ý:

          Các dự án tham dự Cuộc thi gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi qua hệ thống website hoặc gửi bản in về Ban Tổ chức chương trình (tại mục III. Thể thức tiến hành). Thời hạn nhận các Dự án dự thi đến hết ngày 31/3/2020.

Đề nghị các cấp ủy, chi bộ cơ sở quan tâm triển khai, thực hiện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu Văn phòng, Ban Tuyên giáo ĐUK.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Lương Kiên Định

 

Các văn bản khác

Liên kết banner
 
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 420335