TÍCH CỰC CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG - Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019)-DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI
Ký hiệu Số 210-TBKL/ĐUK
Ngày ban hành 26-09-2019
Ngày hết hiệu lực
Trích yếu THÔNG BÁO số 210-TBKL/ĐUK, ngày 26/09/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa kết quả Hội nghị Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung và Tây Nguyên năm 2019
Cơ quan ban hành Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh KH
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực xây dựng đảng
Tập tin đính kèm
Nội dung

ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN

*

Số 210-TBKL/ĐUK

                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 9 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

kết quả Hội nghị Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung và Tây Nguyên năm 2019

 

Được sự thống nhất của các Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố trong khu vực, Hội nghị Đảng uỷ Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung và Tây Nguyên năm 2019 đã tổ chức tại Khánh Hòa với chủ đề “Đảng ủy khối các tỉnh, thành phố Miền Trung và Tây Nguyên sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Sau 03 ngày làm việc, từ 12 đến 14/9/2019, Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Hội nghị vinh dự chào đón đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban của Tỉnh ủy, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa cùng đến dự. Gần 180 đại biểu từ 18 Đảng ủy Khối tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận và Tây Nguyên về dự Hội nghị. Hội nghị cũng được đón tiếp Đoàn đại biểu của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái - đơn vị đăng cai hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các cơ quan khu vực Tây Bắc năm 2019.

Ngoài chương trình Hội nghị giao ban, các đại biểu được tổ chức đi thăm, tặng quà, giao lưu cùng các đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân và tham quan một số điểm thuộc huyện Trường Sa.

1. Kết quả của Hội nghị

Sau phần phát biểu khai mạc của đồng chí Lương Kiên Định, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa thay mặt Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa phát biểu chúc mừng Hội nghị.

Thay mặt Ban Tổ chức Hội nghị đồng chí Phan Hồng Thái - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị trình bày Báo cáo Đề dẫn. Hội nghị đã tiếp nhận 16 bài tham luận gửi về Ban Tổ chức Hội nghị và trực tiếp nghe 05 ý kiến tham luận tại Hội nghị.

Các tham luận đều thể hiện sự thống nhất cao với Báo cáo Đề dẫn do Ban Tổ chức hội nghị chuẩn bị và chia sẻ trao đổi nhiều kinh nghiệm hay, cách làm mới, đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong khu vực xoay quanh chủ đề Hội nghị. Nội dung nổi bật được các đoàn đại biểu quan tâm trao đổi: những thuận lợi và khó khăn, cùng một số kinh nghiệm bước đầu về việc hợp nhất, tổ chức hoạt động Đảng bộ Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh; về những giải pháp tinh gọn tổ chức bộ máy, về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối; về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Khối; việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, cùng kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cùng những kinh nghiệm lãnh đạo công tác đoàn thể, công tác cải cách hành chính, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xây dựng - thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối.

Hội nghị đã thống nhất suy tôn Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận là đơn vị đăng cai hội nghị Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố Miền Trung và Tây Nguyên năm 2020.

2. Hội nghị kiến nghị, đề xuất với Trung ương

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời ban hành các quy định sửa đổi Quy định 293-QĐ/TW và Quy định 294-QĐ/TW ngày 23/03/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của 02 loại hình Đảng uỷ Khối các cơ quan và Đảng ủy Khối doanh nghiệp, trong đó có bổ sung quy định một số nhiệm vụ về công tác dân vận, công tác nội chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quy định về việc thành lập Công đoàn Khối thuộc Đảng ủy Khối nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Đảng đối với tổ chức công đoàn và sớm ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, mối quan hệ công tác Đảng uỷ Khối các cơ quan - doanh nghiệp để có sự thống nhất trong toàn Đảng về tên gọi và tổ chức hoạt động của Đảng uỷ Khối các cơ quan, Đảng uỷ Khối các cơ quan - doanh nghiệp.

- Trung ương cần chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đánh giá, bổ sung, sửa đổi một số quy định để phù hợp với tình hình mới như: Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị quy định về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú và các Quy định do Ban Bí thư ban hành: số 97-QĐ/TW và số 98-QĐ/TW, ngày 22/3/2004 quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệptrong cơ quan; số 287-QĐ/TW và số 288-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống; số 170-QĐ/TW, ngày 07/3/2013 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa - đơn vị đăng cai tổ chức, thông báo đến các Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh, thành phố trong khu vực về kết quả Hội nghị giao ban năm 2019. Rất mong các đơn vị trong khu vực tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, nêu cao tinh thần trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị ở mỗi địa phương, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

 

Nơi nhận:

- Ban tổ chức Trung ương,

- Vụ Địa phương II, BTC TW,

- BTV Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương,

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa,

- ĐUK các cơ quan, ĐUK cơ quan - doanh nghiệp tỉnh, thành phố khu vực MTvàTN,

- Lưu VP ĐUK.

                        T/M BAN THƯỜNG VỤ

                          BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

                                                Lương Kiên Định

 

Các văn bản khác

Liên kết banner
 
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 361721