CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP! - Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020)-DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI
Ký hiệu Số 15-CV/ĐUK
Ngày ban hành 01-09-2020
Ngày hết hiệu lực
Trích yếu Công văn số 15-CV/ĐUK, ngày 01/9/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan về Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII
Cơ quan ban hành Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh KH
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực xây dựng đảng
Tập tin đính kèm
Nội dung
ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN
*
Số 15-CV/ĐUK
Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Khánh Hòa, ngày 01 tháng 9 năm 2020

Kính gửi: - Các đảng ủy, chi ủy, chi bộ trực thuộc,
- Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối,
- Đoàn Khối các cơ quan tỉnh.
-----
Thực hiện công văn số 2364-CV/BTGTU, ngày 26/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (dự kiến tổ chức đầu tháng 10/2020), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị các cấp ủy, chi bộ cơ sở thực hiện một số nội dung:
1. Tiếp tục triển khai, thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về công tác tư tưởng và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chỉ đạo và phối hợp cùng cơ quan, đơn vị thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền từ đầu tháng 9/2020 đến cuối tháng 10/2020, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng bộ tỉnh, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội. Tùy vào điều kiện cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị mà tổ chức tuyên truyền phù hợp (trên pano, phướn, bảng điện tử, màn hình led, trang thông tin điện tử...); trước ngày diễn ra Đại hội một tuần, đồng loạt có câu khẩu hiệu tuyên truyền “Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025”, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại trụ sở cơ quan, đơn vị trong thời gian diễn ra Đại hội.
2. Các Đảng ủy Sở Văn hóa Thể thao, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa; các Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Khánh Hòa bám sát nội dung chỉ đạo, phân công của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 2364-CV/BTGTU để chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
3. Cấp ủy, chi bộ cơ sở chỉ đạo cơ quan, đơn vị khai thác tốt Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị chia sẻ, đăng tải banner chào mừng Đại hội, kết quả Đại hội từ Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy, Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa.
4. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối theo dõi, tổng hợp tình hình việc triển khai, thực hiện tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 trong toàn Đảng bộ Khối và tham mưu báo cáo kết quả thực hiện đúng theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Thường trực Đảng ủy Khối,
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy Khối. T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ


Đã ký


Lữ Thanh Hải


Các văn bản khác

Liên kết banner
 
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 479449