NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA (06/6/1989 - 06/6/2024)- CHÀO MỪNG kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) 49 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2024) và 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)- Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024)- KỶ NIỆM 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024) - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 94 NĂM nGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2024) - TOÀN ĐẢNG BỘ KHỐI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI  

  12/12/2019 14:56        

GIẤY MỜI số 1177-GM/ĐUK, ngày 12/12/2019, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020, do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì.

 

 

ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA

 ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*

Số 1177-GM/ĐUK

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 12  năm 2019

 

GIẤY MỜI

                           Kính gửi:   - Các đảng ủy, chi ủy, chi bộ cơ sở,

                                              - Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối,

                                              - Ban Thường vụ Đoàn Khối.

 

Căn cứ Công văn số 1921-CV/BTGTU ngày 06/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020, do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì.

Nội dung:

Báo cáo viên GS.TS. Hoàng Chí Bảo, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia Cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo nội dung chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thành phần mời:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

- Các đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ, chi bộ cơ sở

- Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

- Các đồng chí báo cáo viên Đảng ủy Khối.

- Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối, Đoàn Khối.

- Cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối.

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 07 giờ 45 phút, ngày 17/12/2019 (thứ Ba).

Địa điểm : Hội trường tầng 2 Viễn thông Khánh Hòa (VNPT), số 50 Lê Thánh Tôn, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đề nghị các đồng chí tham dự đầy đủ, đúng thời gian. Trong thời gian giải lao của Hội nghị, đại diện các cấp ủy, chi bộ cơ sở gửi danh sách dự học (kèm mẫu danh sách) để Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối tổng hợp (đồng chí Lê Mai Thanh Huyền, chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối nhận).

 

  Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu VP, BTG Đảng ủy Khối.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

(Đã ký) Lương Kiên Định

 

 

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN

TỈNH KHÁNH HÒA

(cấp ủy hoặc chi bộ) ............................................

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 12 năm 2019

 

 

DANH SÁCH

Người dự hội nghị nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020

Điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Khánh Hòa, 06 Trần Hưng Đạo. Sáng ngày 17/12/2019

TT

Họ và tên người dự

Chức vụ

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

----------------

Người dự hội nghị nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020

Điểm cầu Hội trường Viễn thông Khánh Hòa, 50 Lê Thánh Tôn. Sáng ngày17/12/2019

TT

Họ và tên người dự

Chức vụ

Người dự            ký điểm danh

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

                                                                               NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

                                                                                (ghi rõ họ tên, chức vụ và ký)

 

 

 

 

Đề nghị các đồng chí khi đi dự Hội nghị tại Điểm cầu Hội trường Viễn thông Khánh Hòa đem theo Phiếu này để điểm danh và gửi cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối (đồng chí Huyền nhận) trong thời gian giải lao. Trân trọng cảm ơn!

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết banner
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 3775361