NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG CẤP ỦY (1930 - 2023) KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023) - KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA (06/6/1989 - 06/6/2023)- CHÀO MỪNG kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023)- kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2023) và 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)- Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)- KỶ NIỆM 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2023) - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM nGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023) - TOÀN ĐẢNG BỘ KHỐI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI  

  17/03/2020 15:45        

CHI BỘ BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY KHÁNH HÒA phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

CHI BỘ BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY KHÁNH HÒA phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh; là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”; nhằm không ngừng xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh đồng thời duy trì phong trào thi đua giữa các tổ đảng, đảng viên trong Chi bộ và thực hiện tốt các chương trình trọng tâm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, của Tỉnh ủy; vừa qua, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”.

Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa sinh hoạt chuyên đề “Phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”.

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phát động phong trào thi đua với 10 nội dung cụ thể về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan; xây dựng Chi bộ và các đoàn thể vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ trưởng các tổ đảng đã đăng ký thi đua với những nội dung sát với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của từng phòng. Nhiều đảng viên của các tổ đảng đã phát biểu ý kiến, hưởng ứng phong trào thi đua của Chi bộ và cùng giao ước thực hiện tốt nội dung đăng ký thi đua của tổ đảng.

Theo Kế hoạch, Chi bộ tiến hành sơ kết Phong trào thi đua vào tháng 6 năm 2020 (sau Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy) và tổng kết sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII hoàn thành. Chi ủy, Chi bộ sẽ thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Phong trào thi đua; đồng thời Chi bộ sẽ quyết định biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân tiêu biểu được bình chọn.

Buổi sinh hoạt chuyên đề được kết hợp với sinh hoạt Chi bộ định kỳ hằng tháng. Kết thúc buổi sinh hoạt, Chi bộ đã thực hiện việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU, ngày 20/9/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn nội dung, quy trình và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ  theo Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư.

                                                                                                     Khánh Hương

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

văn bản mới
Liên kết banner
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 2890913