NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG CẤP ỦY (1930 - 2023) KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023) - KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA (06/6/1989 - 06/6/2023)- CHÀO MỪNG kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023)- kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2023) và 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)- Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)- KỶ NIỆM 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2023) - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM nGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023) - TOÀN ĐẢNG BỘ KHỐI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI  

  21/01/2021 09:29        

Triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực một cách chủ động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả

(Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) - Sáng ngày 19/01/2021, tại Tp. Nha Trang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình phối hợp). Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phụ trách công tác xây dựng Đảng huyện Trường Sa và đồng chí Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân.

 

Quang cảnh tại Hội nghị ký kết

 

Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phòng Chính trị, Ban Tuyên huấn (Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân); Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa; ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; ban tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan báo chí của tỉnh.

 

Đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phụ trách công tác xây dựng Đảng huyện Trường Sa phát biểu kết luận Hội nghị.

 

Mục đích của Chương trình phối hợp là nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực; góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa về biển, đảo; đồng thời, phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, triển khai phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; về phát triển huyện Trường Sa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đồng chí Trần Văn Thắng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua chương trình phối hợp công tác tuyên truyền biển, đảo giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

 

Theo đó, hai cơ quan đã đề ra 07 nội dung trọng tâm cần phối hợp trong giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể như: Tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam, vai trò, vị trí của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tình hình trên các vùng biển, đảo, các vùng biển trọng điểm và kết quả hoạt động đối ngoại quốc phòng, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam. Những căn cứ khoa học lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển và kết quả giải quyết các vấn đề biên giới biển giữa Việt Nam và các nước có liên quan. Luật Biển Việt Nam và các điều ước quốc tế về biển mà Nhà nước ta tham gia ký kết. Tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU, ngày 07/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của Vùng 4 Hải quân, kết quả hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Vùng 4 Hải quân. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Trường Sa, góp phần cùng cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Phối hợp đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch liên quan đến vấn đề biển, đảo Việt Nam; kịp thời phối hợp tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình Biển Đông, Hoàng Sa và Trường Sa.

 

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết Chương trình phối hợp 

 

Từ các nội dung nêu trên, hai cơ quan đã xây dựng thành 11 nhóm việc, với phân công trách nhiệm cho từng địa phương, cơ quan, đơn vị, tương ứng với thời gian, địa điểm cụ thể, chủ yếu thông qua các hình thức như: Tuyên truyền miệng, phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch...

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân mong muốn, thông qua thực hiện Chương trình phối hợp góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo Việt Nam nói chung và huyện Trường Sa nói riêng, về trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời, thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao vào tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Đồng chí Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân phát biểu tại Hội nghị

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phụ trách công tác xây dựng Đảng huyện Trường Sa đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị cần triển khai thực hiện Chương trình phối hợp với phương châm chủ động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng, vì sự phát triển của huyện Trường Sa thân yêu. Đồng thời, đề nghị ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị tập trung đẩy mạnh một số nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian tới, như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2021), các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu; lễ ra quân sản xuất đầu năm và hưởng ứng Tết trồng cây trên địa bàn tỉnh.

 

Lãnh đạo hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm

 

Tấn Thanh

 

 

 

 

 

 

 

văn bản mới
Liên kết banner
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 2891076