NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA (06/6/1989 - 06/6/2024)- CHÀO MỪNG kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) 49 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2024) và 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)- Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024)- KỶ NIỆM 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024) - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 94 NĂM nGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2024) - TOÀN ĐẢNG BỘ KHỐI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI  

  22/03/2024 10:48        

Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vững mạnh

Thời gian gần đây, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa ngày càng được nâng cao. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Bà Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết:

Bà Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng quyết liệt, sâu sát cơ sở; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết các công việc, nhiệm vụ phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối. Đảng ủy Khối đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh gắn với xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức, tạo thống nhất, quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ Khối. Đồng thời, Đảng ủy Khối tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối đã làm khá tốt việc phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên trong phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho cấp ủy xem xét, kết nạp. Trong năm 2023, Đảng bộ Khối đã kết nạp được 205 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 113,9% so với chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân bổ hằng năm (180 đảng viên); trong đó có 16 đảng viên là sinh viên, 12 đảng viên là học sinh các trường trung cấp nghề trong Khối. Để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, tại Lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2024), Đảng ủy Khối đã triển lãm ảnh về kết nạp đảng viên ở “địa chỉ đỏ” và tôn vinh các đảng viên mới... Một trong những khâu đột phá quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối thời gian qua đó là sâu sát với cơ sở để hướng dẫn các cấp ủy đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng từ cơ sở.

- Bà có thể cho biết những việc làm cụ thể nhằm tăng cường xây dựng Đảng từ cơ sở?

 - Trong năm 2023, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và người đứng đầu các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối thực hiện nghiêm túc chủ trương đi cơ sở, qua đó nắm bắt được cách làm hay để nhân rộng trong toàn Đảng bộ Khối. Đồng thời, thấy những vướng mắc của cơ sở trong công tác chính trị tư tưởng; triển khai các quy chế phối hợp; công tác phát triển đảng viên; việc thực hiện các quy định mới trong công tác kiểm tra, giám sát… để hướng dẫn các cấp ủy cơ sở tháo gỡ khó khăn. Qua việc đi cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng rút ra được những nội dung quan trọng cần phải chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở để làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng nói chung và việc sinh hoạt chi bộ nói riêng. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong năm 2023, Đảng ủy Khối đã cho biên soạn và phát hành Sổ tay “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và tổ chức Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi”; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ; kịp thời nắm bắt đúng thực trạng nhằm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả, nghiêm túc sinh hoạt chi bộ ở cơ sở; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát… để góp phần nâng cao chất lượng xây dựng Đảng ở cơ sở.

Hội thi "Bí thư Chi bộ giỏi" năm 2023 do Đảng ủy Khối tổ chức đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối.

 - Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối đã có sự chuyển biến như thế nào, thưa bà?

- Qua thực tế đi cơ sở và qua Hội thi bí thư chi bộ giỏi, chúng tôi nhận thấy, các chi bộ đã đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Nhiều chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở chú trọng lựa chọn chuyên đề bổ ích, thiết thực, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chính trị để tổ chức sinh hoạt. Việc chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt chi bộ đã giải quyết được các vướng mắc về tư tưởng, nghiệp vụ công tác đảng... Từ đó, tăng cường đoàn kết nội bộ, tạo được sự chuyển biến về chất trong sinh hoạt chi bộ. Tuy nhiên, qua thực tế vẫn còn một số chi bộ, nhất là các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở chưa sử dụng hiệu quả Sổ tay "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" để chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, còn lúng túng trong việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

 -    Đảng ủy Khối sẽ có những giải pháp gì để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, nhất là việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thưa bà?

 - Có thể nói, trong năm 2023, Đảng ủy Khối đã triển khai toàn diện các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Khối, vấn đề cốt lõi nhất vẫn là tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp đã đề ra. Theo đó, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị, cũng như xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng thời, Đảng ủy Khối sẽ hướng dẫn đảng ủy cơ sở kiện toàn, củng cố chi ủy trực thuộc khi có biến động nhân sự; triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thường lệ, chuyên đề trong toàn Đảng bộ Khối. Theo đó, các chi bộ phải sử dụng hiệu quả Sổ tay “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhất là giám sát việc sử dụng Sổ tay “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Công tác xây dựng Đảng luôn cần có sự kết hợp giữa xây và chống. Chính vì vậy, Đảng ủy Khối cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị quản lý các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ tăng cường tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát để góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối về vai trò của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, cũng như các quy định về kiểm tra, giám sát…

- Xin cảm ơn bà!

XUÂN THÀNH (Thực hiện)

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết banner
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 3775182