NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA (06/6/1989 - 06/6/2024)- CHÀO MỪNG kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) 49 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2024) và 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)- Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024)- KỶ NIỆM 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024) - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 94 NĂM nGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2024) - TOÀN ĐẢNG BỘ KHỐI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI  

  13/05/2024 08:10        

Tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong tuyên truyền về xây dựng đảng

Để tiếp tục thu hút sự quan tâm của các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên sáng tác nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, chất lượng về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV và hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh đã trả lời phỏng vấn về nội dung này.

 ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh
Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh

* Khẳng định giá trị, uy tín, sức hấp dẫn

- Thưa đồng chí, năm 2024 là năm thứ IV Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh được tổ chức. Qua theo dõi 3 kỳ trao giải trước, ông có sự đánh giá như thế nào?

- Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh đã tạo sự chuyển biến khá tích cực trong tuyên truyền về xây dựng Đảng, khơi thông nguồn cảm hứng trong đội ngũ những người làm báo cách mạng viết về xây dựng Đảng - một lĩnh vực lâu nay vẫn được cho là khô, khó.

Sau 3 năm triển khai tổ chức, Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh ngày càng thể hiện uy tín và sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được đông đảo các tác giả, nhóm tác giả tham gia, với số lượng và chất lượng tác phẩm được nâng lên. Năm 2021 là năm đầu tiên tổ chức, giải chỉ nhận được 72 tác phẩm báo chí; năm 2022, giải tiếp nhận 119 tác phẩm; đến năm 2023, giải đã tiếp nhận 236 tác phẩm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Thể lệ giải. Bên cạnh sự tham gia của các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí, một số cơ quan, đơn vị, địa phương khuyến khích, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia sáng tác các tác phẩm báo chí gửi tham dự giải. Qua mỗi lần tổ chức giải, bên cạnh việc tăng số lượng thì chất lượng tác phẩm cũng được nâng cao, tính báo chí và “chất xây dựng Đảng” trong các tác phẩm được thể hiện rõ hơn, đa dạng hơn về thể loại, phong phú về chủ đề, bám sát các sự kiện, vấn đề nổi bật trong công tác xây dựng Đảng ở các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Các tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nhiệt huyết, lương tâm và trách nhiệm của người làm báo với Đảng. Qua đó, thể hiện tinh thần, thái độ nghiêm túc của người dự thi, góp phần giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh hiểu rõ hơn về Đảng, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; những quyết sách quan trọng, kịp thời của Đảng đối với xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Có thể khẳng định, vấn đề cốt lõi tạo nên sự thành công của Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh chính là sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, tổ chức đảng; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; sự quan tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; sự hưởng ứng, tích cực tham gia của đông đảo phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh đối với công tác tổ chức giải nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung.

* Phản ánh toàn diện, sinh động, bám sát chủ trương, quan điểm về công tác xây dựng Đảng

- Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh đã được tổ chức bài bản từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến tuyên truyền, phổ biến, tổ chức giải nên số lượng, chất lượng tác phẩm tham dự giải ngày càng được nâng lên như ông đã phân tích ở trên. Để giải lần này tiếp tục thu hút được nhiều tác phẩm có chất lượng, Ban tổ chức có định hướng, chỉ đạo triển khai như thế nào, thưa ông?

- Ban tổ chức giải mong muốn nhận được các tác phẩm báo chí phản ánh toàn diện, sinh động, bám sát tình hình công tác xây dựng Đảng, với những nội dung trọng tâm: Những kết quả nổi bật trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; những thành tựu cơ bản trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; những mô hình, điển hình mới, cách làm sáng tạo trong việc triển khai, học tập, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng; phát hiện những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng mong muốn nhận được các tác phẩm phản ánh kết quả nổi bật và những giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; những thành tựu căn bản trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Các tác phẩm về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục hướng về các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

Để giải lần này tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về giải để động viên nhiều cây bút chuyên nghiệp và không chuyên tham gia. Ngoài tác phẩm của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đang công tác tại các cơ quan báo chí, Ban tổ chức mong muốn nhận được nhiều tác phẩm chất lượng tham dự giải của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng để các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, cộng tác viên sáng tác những tác phẩm báo chí đậm tính thực tiễn, có sức lan tỏa lớn để đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội, phục vụ hiệu quả công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh, tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX. Đồng thời, tổ chức tập huấn kỹ năng viết bài về công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh nhằm tăng số lượng, chất lượng các tác phẩm dự giải.

* Bổ sung 1 giải đặc biệt và tăng thêm 10 giải thưởng

- Được biết, Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ IV có một số nội dung mới. Xin đồng chí cho biết cụ thể?

- So với năm 2023, Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ IV có một số điều chỉnh, cụ thể: Về thành phần Ban tổ chức giải có bổ sung cơ cấu cơ quan Tỉnh đoàn nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ đoàn trong công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, thanh niên tham dự giải. Về số lượng giải thưởng, giải năm nay bổ sung mới 1 giải đặc biệt với trị giá giải thưởng 20.000.000 đồng; tăng thêm 1 giải A, 5 giải khuyến khích, 2 giải chuyên đề, 2 giải tập thể xuất sắc nhằm cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân tham gia tích cực hơn. Trong đó, 2 giải chuyên đề được bổ sung là Giải tác phẩm xuất sắc về những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và Giải tác phẩm xuất sắc về các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng hiện nay, đồng thời khích lệ các tác giả có nhiều bài viết về 2 chủ đề này.

- Xin cảm ơn đồng chí!

NAM DU (Thực hiện)

https://tinhuykhanhhoa.vn/tin-bai/chinh-tri-xa-hoi/tao-su-lan-toa-manh-me-trong-tuyen-truyen-ve-xay-dung-dang-16614

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết banner
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 3891082