NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG CẤP ỦY (1930 - 2023) KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023) - KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA (06/6/1989 - 06/6/2023)- CHÀO MỪNG kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023)- kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2023) và 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)- Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)- KỶ NIỆM 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2023) - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM nGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023) - TOÀN ĐẢNG BỘ KHỐI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI  

Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW về văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được nâng lên.
Nguồn lực văn hóa trong phát triển đất nước thời kỳ mới
Trong thời kỳ mới, cần có những giải pháp đồng bộ để phát huy nguồn lực văn hóa, tạo bước đột phá để đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
UBND tỉnh Khánh Hòa họp thường kỳ tháng 8
Ngày 8-9, các đồng chí: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 9-2023.
Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII
Ngày 8-9, tại TP. Nha Trang, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Chuyển đổi số báo chí truyền thông ở Việt Nam hiện nay
Chuyển đổi số báo chí ở Việt Nam nhằm mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước.
Sự phân hoá của văn học, nghệ thuật và vai trò mới của lý luận, phê bình nghệ thuật
Nhìn vào lịch sử văn học nghệ thuật hiện đại ở Việt Nam, sự xuất hiện của nghệ thuật đại chúng là một tiến trình đặc biệt của văn học nghệ thuật trong cơ chế thị trường; đòi hỏi cần có một tiếp cận tổng thể để nhận diện những đổi mới của văn học nghệ thuật, đồng thời có một định vị mới cho lý luận phê bình trong đời sống văn học nghệ thuật ngày nay.
Sôi nổi và ấn tượng chương trình khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023
Tối 3-6, tại Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang) diễn ra lễ khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023.
UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo giới thiệu Festival Biển tại TP. Hồ Chí Minh
Sáng 10-5, tại TP. Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo giới thiệu Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành chủ trì buổi họp báo.
Tổ chức Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2023
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 944/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2023.
Nhộn nhịp khai hội Am Chúa
Ngày 20-4 (tức mùng 1-3 âm lịch), tại khu di tích cấp quốc gia Am Chúa (xã Diên Điền, huyện Diên Khánh), UBND huyện Diên Khánh tổ chức khai mạc Lễ hội Am Chúa năm 2023.
Chính phủ ban hành Nghị quyết về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị quyết 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. Theo công văn, thông tin ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, tình hình dịch bệnh Covid -19 trong nước có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4.
Phát huy nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài
Để đạt mục tiêu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025 và trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra, Việt Nam cần nhanh chóng tiếp thu các tinh hoa công nghệ của nhân loại, phát huy cao nhất nguồn lực trí tuệ của toàn dân tộc, trong đó có đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN).
Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam nhìn nhận về vai trò của cán bộ văn hóa trong bối cảnh mới
"Cán bộ là cái gốc của mọi công việc". Công tác lãnh đạo và quản lý văn hóa không chỉ đòi hỏi có phẩm chất chính trị mà còn phải có trình độ chuyên môn, am hiểu đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, có tầm nhìn sâu rộng, có khả năng vận động và thuyết phục các tầng lớp nhân dân tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa.
KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA: Địa danh Khánh Hòa qua ca dao, câu hát địa phương
Với tên Khánh Hòa, một tỉnh Nam Trung Bộ, nằm ven Biển Đông, được mang tên từ thời vua Minh Mạng năm 1832, đã đi vào ca dao có ý nghĩa mời gọi: “Khánh Hòa đẹp lắm ai ơi/Vào Nam ra Bắc ghé chơi Khánh Hòa”.
Từ Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 và 80 năm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”
Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 được ví như tuyên ngôn, cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa và cách mạng, có ý nghĩa khai sáng, mở đường cho cách mạng Việt Nam, nhất là lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; định hình những quan điểm, nguyên tắc cơ bản cho thời kỳ đó và tiếp tục được bổ sung, phát triển trong nhiều năm tiếp theo.
Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay
Về bản chất văn học, nghệ thuật không sinh ra để phục vụ chính trị nhưng trong suốt tiến trình lịch sử của nhân loại, nó luôn được các giai cấp sử dụng làm công cụ, phương tiện trong công tác tư tưởng.
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy vừa ký Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 09/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023
Thường trực Ban Bí thư vừa ký Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023.
Khánh Hòa triển khai nghiêm túc Kết luận tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc bằng những hành động cụ thể
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trọng tâm là 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp, nhất là quan điểm “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên từng chi bộ, đoàn thể, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa trong sự phát triển của địa phương.

 

 

 

 

 

 

văn bản mới
Liên kết banner
 
Video Clip
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 3175976